Ajankohtaista >> Lappeenrantalaiset tuntevat huonosti oman ikäryhmänsä liikuntasuositukset
 
Lappeenrantalaiset tuntevat huonosti oman ikäryhmänsä liikuntasuositukset
05.05.2011 09:51

Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijat tutkivat opinnäytetyönään helmi-maaliskuussa 2011 lappeenrantalaisten liikuntatottumuksia, tietämystä yleisistä liikuntasuosituksista ja tyytyväisyyttä Lappeenrannan kaupungin liikuntapalveluihin. Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa Lappeenrannan liikuntapalveluiden kehittämiseksi.

 Tutkimuksen tulosten mukaan lappeenrantalaisten liikuntatottumukset vastaavat osittain UKK-instituutin yleistä liikuntamääräsuositusta. Lappeenrantalaisista 21 prosenttia liikkui keskimäärin kolme kertaa viikossa ja 18 prosenttia neljä kertaa viikossa. Luvut vastaavat yleisiä liikuntamääräsuosituksia. Hyötyliikuntaa lappeenrantalaiset harrastivat alle liikuntamääräsuositusten. Noin puolet vastanneista harrasti hyötyliikuntaa vain 1-2 kertaa viikossa. Puutteita liikunnan harrastamisessa oli myös lihaskunnon- ja tasapainoharjoittelun osalta.

Vastanneista 36 prosenttia koki tietävänsä oman ikäryhmänsä optimaalisista liikuntamääräsuosituksista kohtalaisesti ja 33 prosenttia koki tietävänsä suositukset hyvin. Kuitenkin UKK-instituutin julkaisema liikuntapiirakka oli 46 prosentille vastaajista tuntematon ja 29 prosentille kohtalaisen tuttu. Lappeenrantalaisten tietoisuutta UKK-instituutin julkaisemasta liikuntapiirakasta on lisättävä.

– Lappeenrantalaisten tietoisuutta liikunnan terveysvaikutuksista on lisättävä. Useimmat eivät tienneet, että sydän- ja verisuonitautien lisäksi muun muassa syöpää voidaan ehkäistä liikunnalla, kertoo Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelija Jenna Hellgren tutkimuksen tuloksista.

Vain neljännes lappeenrantalaisista käyttää kaupungin liikuntapalveluita
61 prosenttia kyselyyn vastanneista koki olevansa kohtalaisen tyytyväisiä Lappeenrannan kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin ja 34 prosenttia koki liikuntapaikkoja olevan riittävästi. Noin puolet vastanneista piti liikuntapalveluiden hintoja sopivina. Kuitenkin vastaajista vain joka neljäs kertoi käyttävänsä Lappeenrannan kaupungin liikuntapalveluja.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Tutkimus kohdistui seitsemänvuotiaisiin ja sitä vanhempiin lappeenrantalaisiin. Kriteerit täyttäviä vastauksia saatiin 1282, joista 61 prosenttia oli naisia ja 39 prosenttia miehiä.

Opinnäytetyö esitetään 12.5.2011 klo 15.00 Saimaan ammattikorkeakoulun Kahilanniemen kampuksen isossa auditoriossa (Valto Käkelän katu 3). Tilaisuus on kaikille avoin. Tutkimustulokset tulevat koko Lappeenrannan väestön saataville kaupungin liikuntatoimen internetsivujen ja ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjaston välityksellä.

 

Avoimet työpaikat

Saimia on Facebook В Контакте | Saimaa University of Applied Sciences Tilaa kanavamme YouTubessa
 
Saimaan ammattikorkeakoulu Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta Vaihde: 02049 66411 Fax: 02049 66505