Koulutustarjonta >> Liiketalous
 
Liiketalous
alt

Liiketaloutta voi opiskella Lappeenrannassa sekä suomeksi että englanniksi. Suomenkielisessä liiketalouden koulutusohjelmassa suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: laskentatoimi, markkinointi ja yritysjuridiikka. Englanninkielinen Degree Programme in International Business keskittyy kansainväliseen kauppaan.

Molemmista koulutusohjelmasta valmistuu tradenomeja, jotka tuntevat liiketoiminnan perusasiat ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Lisäksi heillä on kokonaisnäkemys organisaatioiden toiminnasta ja johtamisesta.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa englanninkielisessä koulutusohjelmassa, Degree Programme in International Business Management.

Yhteystiedot:

Skinnarilan kampus / Liiketalous
Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta
Puhelin 040 595 2829, faksi 020 496 6588

 
 
Saimaan ammattikorkeakoulu Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta Vaihde: 02049 66411 Fax: 02049 66505