Imatran kasvatit -kuvataiteen alumninäyttely Imatran taidemuseolla syksyllä 2017

Imatralta ammattikorkeakouluvuosien varrelta valmistuneiden kuvataiteilijoiden näyttely (ns. alumninäyttely*) järjestettiin Imatran taidemuseolla syksyllä 2017. Osa näyttelyn taiteilijoista on tehnyt sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon Imatralla, osa vain toisen. Taidekoulutuksella on pitkät perinteet Imatralla, Imatran taidekoulu on jatkoa vuonna 1953 perustetun Imatran taideyhdistyksen piirustuskoululle. Imatran taidekoulu muuttui osaksi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulua vuonna 1997 ja koulun nimi sittemmin muuttuikin Saimaan ammattikorkeakouluksi vuonna 2009. Imatralla alkoi Suomen ensimmäinen kuvataiteen ylempi amk-koulutus vuonna 2008 ja näitä valmistuneita on jo noin 50. Alemman kuvataiteilijan amk -tutkinnon on tehnyt lähes 400 kuvataiteilijaa.

Alumnilla (lat. alumnus ’kasvatti’ < alere ’ravita’) tarkoitetaan yleensä jossakin oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta henkilöä. Sana alumni on alun perin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta.

Alumninäyttelyn taiteilijat:

Krister Gråhn yhdessä Hannamari Matikaisen kanssa
Janette Holmström
Ismo Hyvärinen
Teemu Korpela
Emma Lappalainen
Tiina Marjeta
Jussi Nykänen
Jenni Sokura
Nelli Tanner
Tiina Tanskanen
Jaakko Tarkka
Tuija Teiska