Digitaalisuutta infra-alalle ja koneohjaukseen Etelä-Karjalassa

BIMsight_S9_1  BIMsight_ETL3

Digitaalisuutta infra-alalle ja Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa ovat Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon yhteisiä kehityshankkeita, joissa tavoitteena on kahden, eri lähteistä rahoituksensa saavan hankkeen, Digi-Infra ja Digi-Kone avulla saada Etelä-Karjalaan infra-alan alueellinen osaamisverkosto, lisätä infra-alan toimijoiden osaamista sekä tiivistää infra-alan ammatillista koulutusyhteistyötä Etelä-Karjalassa.

Digi-Infra -hanke keskittyy infra-alan tietomalli- ja 3d-koneohjauskoulutusiin. Digi-Kone -hankkeen puitteissa hankitaan koulutukseen tarvittavaa laitteistoa sekä saadaan käsitys laitteistojen toimintaperiaatteista.

Hankkeissa kartoitamme infra-alan toimijoita Etelä-Karjalassa, järjestämme koulutusta yleisten infran tietomallivaatimusten tuntemiseen, tietomallien luomiseen ja 3D-koneohjaukseen sekä luomme osaamisverkoston, jota paikalliset toimijat tarvitsevat toimiakseen alalla menestyksekkäästi. Koulutuksiin liittyy myös tutustumista erilaisiin infra-alan suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitokohteisiin sekä tilaajatahoilta saadut pilottikohteet joiden kautta opittuja taitoja sovelletaan käytäntöön.

Teemme hankkeissa tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja kaikkien toimijoiden kesken. Koulutusyhteistyötä varten on perustettu projektiryhmä, jossa on asiantuntijoita Saimaan ammattikorkeakoulusta ja Saimaan ammattiopisto Samposta. Projektiryhmä suunnittelee ja toteuttaa koulutusta sekä vastaa hankkeesta kokonaisuudessaan.

Saimaan ammattikorkeakouluSaimaan ammattiopistoEtelä-Karjalan Liitto ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB