Aikuissosiaalityö on suurten muutosten edessä. Toimeentulotuen myöntäminen siirtyy vuoden 2017 alussa kunnilta Kelalle, ja samalla koko aikuissosiaalityön kenttä muuttuu.

”Tällä hetkellä resursseja on kunnissa suunnattu paljon toimeentulotuen käsittelyyn. Esimerkiksi käsittelyä on pyritty nopeuttamaan. Monet uudistukset ovat olleet teknisiä”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen erikoistutkija Pekka Karjalainen. Karjalainen puhui aiheesta Saimaan ammattikorkeakoulussa järjestetyssä seminaarissa helmikuussa.

Pekka Karjalainen

Toimeentulotuen siirtyminen Kelalle on merkittävä rakenteellinen uudistus, Karjalainen huomauttaa.

Se on aikuissosiaalityölle suuri mahdollisuus.

”Muutoksen myötä sosiaalityön tehtävä voi kirkastua ja tehtävärakenteet selviytyä. Asiakkailla on mahdollisuus saada nopeampaa ja parempaa palvelua, kun sosiaalityön toimenpiteitä voidaan paremmin suunnata niille, jotka niitä todella tarvitsevat.”

Muutokseen liittyy myös uhkia. Suurimpana uhkana Karjalainen pitää byrokratian lisääntymistä.

Karjalainen toivoo, että sosiaalityön asiakkaiden tila saataisiin haltuun kokonaisvaltaisesti. Palvelut pitäisi siirtää pois toimistoista sinne, missä asiakkaat muutenkin liittyvät.

”Kokonaisuus pitää ajatella kokonaan uudestaan ja on mietittävä sitä, kuinka asiakasohjaus Kelan ja kuntien sosiaalitoimen välillä toimii.”

Kuntien olisi tehtävä uudistuksia, joiden avulla prosessia virtaviivaistetaan ja joiden seurauksena sosiaalityön asiantuntemus saadaan käyttöön parhaimmalla mahdollisella tavalla.

”Sosiaalityöhön pitäisi saada mahdollisimman monenlaisia, erilaisen koulutuksen saaneita ja eri ammattinimikkeillä toimivia osaajia. Näin asiakkaiden tarpeet pystyttäisiin huomioimaan paremmin.”

Pin It