SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU HAASTAA YHTEISTYÖKUMPPANINSA MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KAAKKOIS-SUOMEN ELINVOIMAA

Saimaan ammattikorkeakoulun varainkeruukampanja on alkanut. Kampanjan aikana kerätyillä varoilla kehitetään Saimaan ammattikorkeakoulun opetusta ja yritysyhteistyötä.

Valtio myöntää kuluvan vuoden aikana kerätyille varoille vastinrahoitusta. Vastinrahoituksen määrä on enintään neljä miljoonaa euroa.

https://www.saimia.fi/fi-FI/ajankohtaista/tiedotteet/1084-saimaan-ammattikorkeakoulu-aloittaa-varainkeruun

 

ETELÄ-KARJALAN RAKENNUSPÄIVÄ TORSTAINA 22.3.

Etelä-Karjalan rakennuspäivässä keskustellaan rakennetun ympäristön sopeutumiskyvystä ympäristön muuttuviin tarpeisiin. Seminaarissa puhuvat Rakennusteollisuus RT ry:n johtaja Jukka Pekkanen, Renor Oy:n toimitusjohtaja Timo Valtonen sekä Imatran kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs.

Seminaariin on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen torstaihin 15.3. mennessä.

https://www.saimia.fi/fi-FI/ajankohtaista/tapahtumat/137-etela-karjalan-rakennuspaiva-tulevaisuus-on-nyt-miten-rakennettu-ymparisto-vastaa-muuttuviin-tarpeisiin

 

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄMISKOULUTUS ALKAA SYKSYLLÄ, ALKAMSSA MYÖS MUITA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN SEKÄ MATKAILUALAN KOULUTUKSIA

Saimaan ammattikorkeakoulussa alkaa ensi syksynä lääkkeenmääräämiskoulutus sairaanhoitajille. Alkamassa on runsaasti myös muita erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia, esimerkiksi matkailualan asiantuntijoille suunnattu Huomisen matkailukohde –koulutus sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle tarkoitettu Haavahoidon asiantuntija –koulutus.

Hakuaika koulutuksiin alkaa keväällä.

https://www.saimia.fi/fi-FI/palvelut/koulutuspalvelut

 

MIKRO- JA PK-YRITYSTEN TUOTTAVUUTTA JA HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA PARANNETAAN HANKKEESSA, YRITYSTEN HAKY ON KÄYNNISSÄ NYT

Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana uudessa Tuottavasti moninainen –hankkeessa, jossa yrityksiä autetaan tunnistamaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisiä yhteyksiä sekä keskeisimpiä niihin vaikuttavia tekijöitä. Hankkeessa mikro- ja pk-yritysten tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia vahvistetaan yrityskohtaisissa kehittämisprosesseissa, joiden avulla tehdään näkyväksi osaamista ja kertynyttä kokemusta.

Yritysten haku on käynnissä parhaillaan.

https://www.saimia.fi/fi-FI/ajankohtaista/tiedotteet/1071-yritysten-tuottavuutta-ja-henkiloston-tyohyvinvointia-vahvistetaan-uudessa-hankkeessa

 

YHTEISHAKU SYKSYLLÄ ALKAVIIN KOULUTUKSIIN ALKAA

Yhteishaku koulutuksiin alkaa keskiviikkona 14.3. Saimaan ammattikorkeakoulussa on haettavana yli 500  opiskelupaikkaa sosiaali- ja terveysalalle, tekniikkaan, liiketalouteen, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kuvataiteeseen. Haussa ovat sekä amk- että ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset.

Maaliskuun yhteishaku on tarkoitettu suomalaisille hakijoille. Hakijat voivat hakea sekä suomen- että englanninkielisiin koulutuksiin.

https://www.saimia.fi/haku/fi/kevaan-yhteishaku

 

SAIMAAN AMK SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA JÄRJESTÄÄ KUVATAITEEN JA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUKSET UUDELLA TAVALLA

Saimaan ammattikorkeakoulu käynnisti helmikuussa selvityksen, jonka tavoitteena on turvata restonomikoulutuksen säilyminen Etelä-Karjalassa ja toisaalta toteuttaa kuvataiteen koulutusta kestävällä kustannustasolla. Restonomi- ja kuvataiteilijakoulutukset toteutetaan tällä hetkellä Imatran Linnalan kampuksella. Yksi selvitettävistä vaihtoehdoista on, että koulutukset keskitetään yhdelle kampukselle Skinnarilaan.

Selvitystyön on määrä valmistua 19.3. mennessä.

https://www.saimia.fi/fi-FI/ajankohtaista/tiedotteet/1067-saimaan-ammattikorkeakoulu-ryhtyy-selvittamaan-hotelli-ja-ravintola-alan-seka-kuvataiteen-koulutuksen-uudelleenjarjestamista

Pin It

***
Saimaan ammattikorkeakoulun uutiskirje sidosryhmille ilmestyy noin kerran kuukaudessa. 

Tilaa uutiskirje

Kaikki Saimian sanomien numerot