Korkeakoulupäivä

11.3.2016 klo 9 - 12.30

Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen korkeakoulupäivä järjestetään jälleen!

Aamupäivän aikana Lappeenrannan lukioiden ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät tutustumaan ammattikorkakoulun ja yliopiston arkeen.

 

OHJELMA

Valitse molemmista korkeakouluista kaksi sinua kiinnostavaa kohdetta, joihin tutustut päivän aikana.

 

SAIMAAN AMK

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Ensihoitaja on akuutin hoitotyön osaaja. Hän voi työskennellä ambulanssien lisäksi esimerkiksi päi-
vystyspoliklinikoilla tai anestesia- ja teho-osastoilla. Opintojen kesto 4 vuotta.

Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen. Hän voi työskennellä esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja kuntoutus- ja hoitolaitoksissa. Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija. Hän voi työskentelläe sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kotihoidossa. Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Sosionomi on ihmisten arjen moniosaaja. Hän voi työskennellä esimerkiksi vanhusten kanssa sekä varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, oppilashuollon tehtävien parissa. Opintojen kesto 3,5 vuotta.

Terveydenhoitaja on terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä. Hän työskentelee esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja työterveyshuollossa. Opintojen kesto 4 vuotta.

TEKNIIKKA

Konetekniikan insinööri on luovan suunnittelun ja tuotekehityksen ammattilainen. Hänellä on vahva tekninen perusosaaminen, jota hän voi soveltaa useissa eri ammateissa ja tehtävissä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri on luo kestävää, puhdasta, esteettntä ja hyvinvointia edistävää ympäristöä. Opintojen kesto 4 vuotta.

LIIKETALOUS

Tradenomi on liiketalouden asiantuntija, joka tuntee menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan ja osaa tehdä perusteltuja päätöksiä. Tradenomit suuntautuvat opinnoissaan joko laskentatoimeen, markkinointiin tai yritysjuridiikkaan. Opintojen kesto 3,5 vuotta.

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA

Restonomi on majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan asiantuntija, joka työskentelee esimies-, johto-
ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi hotellissa tai ravintolassa. Opintojen kesto 3,5 vuotta.

KUVATAIDE

Kuvataiteilija on ammattitaiteilija, joka voi työskennellä esimerkiksi opetus- ja suunnittelutöissä. Opintoihin kuuluu mm. taidegrafiikkaa, maalausta, valokuvataidetta, kuvanveistoa ja korutaidetta.

Opintojen kesto 4 vuotta.

 

LUT

KAUPPATIETEET JA TUOTANTOTALOUS

Kiinnostaako sinua yritysten kehittäminen markkinoinnin, talouden tai johtamisen saralla? Kauppatieteissä kouluttaudut bisnesjohtajaksi haluamallasi osa-alueella. Tuotantotaloudessa yhdistetään bisnesosaamiseen
tekniikan opintoja, joka antaa sinulle valmiudet kehittää myös teollisia, teknisiä ja logistisia prosesseja.

ENERGIATEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA

Energiatekniikka sopii sinulle, jos olet kiinnostunut luonnontieteistä ja energian tuottamisen tavoista. Meillä keskitytään erityisesti uusiutuviin energioihin ja ydinvoimaan. Ympäristötekniikan opintojen kautta pääset parantamaan maailmaa esimerkiksi vaikuttamalla yritysten päästöihin ja hiilijalanjälkeen ympäristöjohtajana.

KEMIANTEKNIIKKA

Kemiantekniikan diplomi-insinöörit työllistyvät teollisuusyrityksiin ja kehittävät esimerkiksi tapoja puhdistaa vettä tai erottaa maidosta laktoosia. Tulevaisuuden työpaikkasi voi olla vaikkapa elintarviketeollisuuden prosessijohtajana tai lääkekehittäjänä Orionilla.

KONETEKNIIKKA ja SÄHKÖTEKNIIKKA

Konetekniikassa et opi pelkästään suunnittelemaan tehokkaita koneita vaan kykenet myös itse ohjelmoimaan niitä. Voit erikoistua myös hitsaustekniikkaan tai tulla huippuosaajaksi metallin 3D-tulostuksessa. Sähkötekniikassa opiskelet energian tehokasta käyttöä ja voit keskityttyä esimerkiksi sähkö- ja hybridimoottoreihin tai älykkäisiin sähköverkkoihin.

TIETOTEKNIIKKA ja LASKENNALLINEN TEKNIIKKA

Tietotekniikan koulutusohjelmassa opit koodaamisen ja ohjelmoinnin salat ja pääset kehittämään uusia pelejä, nettisivuja sekä sovellusratkaisuja. Laskennallisessa tekniikassa taas pääset soveltamaan matematiikan ja fysiikan teorioita käytäntöön tietotekniikan avulla.

 

AIKATAULU

09.00 – 09.30 Yleisesittelyt Saimaan amk (auditorio), LUT (Viipuri-Sali)

09.40 – 10.10 1. kiinnostuksen kohde

10.20 – 10.50 2. kiinnostuksen kohde

11:00 RYHMIEN VAIHTO
Saimaan amk:n pr omotiimi tuo Kimpisen lukiolaiset LUT:n aulaan ja ottaa Lyseon opiskelijat mukaan. Siirrytään yhdessä Saimaan amk:n liikuntasaliin, jossa jakaudutaan ryhmiin kiinnostuksen kohteen mukaan.

11.20 – 11.50 1. kiinnostuksen kohde

12.00 – 12.30 2. kiinnostuksen kohde

12.30 LOUNAS
Lyseolaiset, IB, ISK syövät Saimaan amk:n puolella ja Kimpisen lukiolaiset LUT:n
puolella. Lounaan saa amk:n ravintolassa sanomalla kassalle ”lukio”. Yliopistolla saa ruuan Korkeakoulupäivä-tarraa vastaan.

 

LUT:N TILAT:
Viipurisali - Kauppatieteet ja Tuotantotalous
Kärkikabinetti - Ympäristötekniikka ja Energiatekniikka
Kora - Tietotekniikka ja Laskennallinen tekniikka
1381 - Kemiantekniikka
1545 - Sähkötekniikka ja Konetekniikka.

 

Tervetuloa!