Pidetään ikääntyvät osallisina! -asiantuntijaseminaarissa pohditaan Suomen vanhuspolitiikan tavoitteita ja ikäihmisten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan: mistä osallisuus ikäihmisten arjessa koostuu ja miten sitä voidaan tukea?

Gerontologian tutkimuskeskuksen sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen professori Jyrki Jyrkämä puhuu seminaarissa siitä, mistä ikäihmisen arjen osallisuus koostuu. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintayksikön esimies Tarja Viitikko puolestaan käsittelee ikäihmisten osallisuutta palveluntarpeen arvioinnissa.

Palvelukodin johtaja Johanna Viskari Palvelukeskussäätiöltä pohtii sosiaaliohjaajan osaamista ja asiantuntijuutta ikääntyvien kanssa tehtävässä työssä erityisesti osallisuuden vahvistamisen näkökulmasta. Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori Tarja Tapio tuo keskusteluun näkökulmia siihen, kuinka dementoitunut ikäihminen pidetään mukana yhteiskunnassa.

Seminaari järjestetään Saimaan ammattikorkeakoulun Saimaa-salissa (Skinnarilankatu 36, Lappeenranta) perjantaina 24.11. klo 10 – 15. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Ennakkoilmoittautuminen seminaariin osoitteessa täällä. Täydellinen ohjelma löytyy Saimaan ammattikorkeakoulun internetsivuilta.

 

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Helena Wright, helena.wright@saimia, 040 754 8430

Pin It