LUT-korkeakoulujen Lappeenrannan kampuksen eli Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun tukipalveluiden tuottaminen keskittyy tammikuusta 2018 lähtien LUT:hen. LUT:n ja Saimaan hallitukset ovat hyväksyneet asiaan liittyen tukipalveluliiketoiminnan liikkeenluovutuksen sekä tukipalveluiden tuottamisen palvelusopimuksen.

Saimaan ammattikorkeakoulun tukipalvelut siirtyvät LUT:hen, ja Saimaan ammattikorkeakoulusta siirtyy noin 55 henkilöä yliopiston palvelukseen. LUT:n tukipalveluissa työskentelee entuudestaan yhteensä 206 ihmistä. Lahden kampuksella LUT-korkeakouluilla on omat tukipalvelunsa, jotka tuottavat kolme LUT:n ja 123 LAMK:n tukipalvelutyöntekijää.

Perusajatuksena on, että Lappeenrannan kampuksella LUT tuottaa jatkossa kaikki Saimaan ammattikorkeakoulun tarvitsemat tukipalvelut. Saimaan ammattikorkeakoulun puolelta edellytyksenä on, että LUT tuottaa nykyisenkaltaiset tukipalvelut samalla kustannus- ja laatutasolla. LUT:llä on vapaus tuottaa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla.

”Tukipalveluiden järjestäminen yhdessä organisaatiossa tuo synergiahyötyjä ja parantaa tukipalveluiden toimintavarmuutta. Tällä haetaan laatua, ei säästöjä. Toivotamme saimaalaiset tervetulleiksi yliopistoyhteisöömme”, LUT:n provost Liisa-Maija Sainio sanoo.

”Tämä on merkittävä askel LUT-korkeakoulujen yhteistyössä. Tukipalveluiden järjestäminen yhdessä organisaatiossa mahdollistaa konsernistrategian toteuttamisen”, Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä toteaa.

 

Lisätietoja:

Provost Liisa-Maija Sainio, LUT puh. 040 515 4944

Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimaan AMK, puh. 040 701 9255

Pin It