Selvitys Saimaan ammattikorkeakoulun toimintojen keskittämisestä Skinnarilan kampukselle Lappeenrantaan on valmistunut. Raportissa päädytään esittämään Imatran toimintojen siirtämistä Lappeenrantaan.

Imatralla järjestetään tällä hetkellä hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon restonomikoulutusta sekä kuvataiteen koulutusta.

Selvitystyössä tutkittiin kolmea vaihtoehtoa, joista yksi oli kaiken toiminnan keskittäminen Skinnarilaan. Muut vaihtoehdot olivat restonomikoulutuksen siirtäminen Lappeenrantaan ja kuvataiteen siirtäminen Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituuttiin sekä mahdolliset muut selvitystyön aikana esiin tulevat ratkaisumallit.

Selvitystyön taustalla on halu turvata restonomikoulutuksen säilyminen Etelä-Karjalassa ja toisaalta tarve toteuttaa koulutukset kestävällä kustannustasolla.

”Restonomikoulutus on Etelä-Karjalalle erittäin tärkeä palveluliiketoiminnan ala.  Koulutuksen vetovoima on laskenut viime vuosina tasaisesti ja on nyt tasolla, joka uhkaa koulutuksen jatkuvuutta maakunnassa. Meillä on syytä olettaa, että opetuksen siirtyminen isompaan yksikköön Lappeenrantaan lisäisi koulutuksen vetovoimaa ja siten turvaisi koulutuksen jatkumisen Saimaan ammattikorkeakoulussa”, rehtori Anneli Pirttilä toteaa.

Koulutusten keskittäminen Skinnarilaan toisi selvityksen mukaan runsaasti synergiaetuja ja takaisi kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille samanlaiset palvelut.  Lisäksi muutos toisi merkittäviä kustannussäästöjä. Tällä hetkellä Imatran toiminnot tuottavat vuosittain noin 480 000 euron tappiot.

”Varovaisen arvion mukaan keskittäminen toisi pitkällä aikavälillä noin 600 000 euron vuosittaiset säästöt. Tämä edellyttää, että Imatralla sijaitseville kiinteistöille löydetään muuta käyttöä ja että voimme lähivuosien aikana luopua niistä hallitusti”, Pirttilä sanoo.

Osana selvitystä kartoitettiin henkilöstön ja opiskelijoiden mielipiteitä mahdolliseen muutokseen. Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstö ja opiskelijat kertoivat pääsääntöisesti kannattavansa muuttoa Skinnarilaan. Kuvataiteen väki suhtautui mahdolliseen muutokseen kriittisemmin: henkilöstöstä noin puolet kannatti Skinnarilaan muuttoa, opiskelijoista suurin osa kertoi vastustavansa.

Selvitystyön yhteydessä käytiin yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen päätteeksi työnantaja ja työntekijäedustajat esittävät yhdessä, että Imatran koulutukset siirretään Lappeenrantaan. Tämä nähtiin selvityksessä olleista vaihtoehdoista Saimaan ammattikorkeakoulun kokonaisuuden ja tulevaisuuden kannalta parhaaksi.

OAJ:n pääluottamusmies Marita Pirkka on tyytyväinen siihen, kuinka henkilöstö huomioitiin prosessissa.

”Kaikkien Imatran opettajien kanssa keskusteltiin henkilökohtaisesti selvitystyön aikana. Lisäksi henkilöstön edustajat olivat mukana yt-neuvotteluissa. Uskon, että tällä järjestelyllä pystymme turvaamaan restonomi- ja kuvataiteen koulutusten pysymisen Etelä-Karjalassa”, Pirkka sanoo.

Myös Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKO suhtautuu selvityksen lopputulokseen myönteisesti.

”Koemme, että koulutusten keskittäminen Skinnarilaan on kokonaisuutena hyvä asia. Muutoksella olisi myönteisiä vaikutuksia talouteen ja koulutusten vetovoimaan. Lisäksi näemme mahdollisen muuton Skinnarilaan lisäävän opiskelijoiden jaksamista ja monipuolistavan vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Yhdellä kampuksella pystyisimme tarjoamaan tasapuolisia palveluja kaikille opiskelijoille”, toteaa SAIKOn puheenjohtaja Mikael Martikka.

Esitys Imatran toimintojen keskittämisestä Lappeenrantaan käsitellään Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa maanantaina 19.3. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätetään hallituksen päätöksen jälkeen.

Selvitystyön raportti.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, rehtori Anneli Pirttilä, 040 766 4807, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Tiedottaja Jonna Mielonen-Jumisko, 040 630 0212, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pin It