Ensihoitopalvelun laatu vaihtelee paljon alueittain. Osa alueista panostaa laadunhallintaan ja näkee laadun päivittäisenä osana ensihoitopalvelua. Kaikkialla laatua ei kuitenkaan koeta niin tärkeänä, että sen kehittämiseen ohjattaisiin resursseja.

Ensihoitopalvelun laatua ei ole standardoitu valtakunnallisesti, joten käsitys laadusta voi vaihdella. Saimaan ammattikorkeakoulussa ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat loivat opinnäytetyössään valtakunnallisen ensihoidon laatumittariston, joka tukee organisaatiota laadunhallintatyössä.

Opinnäytetyön tehneet Nina Hiukka, Juha Ruusunen ja Jenni Hirvikallio kartoittivat työssään valtakunnallista ensihoidon laadunhallinnan nykytilaa ja laativat tulosten pohjalta valtakunnallisen ensihoidon laatumittariston. Laatumittaristo toimii sellaisenaan työkaluna organisaation laadunhallinnassa tarkoituksenaan lisäksi yhdenmukaistaa valtakunnallista ensihoidon laadunarviointia.

Mahdollisen sosiaali- ja terveysuudistuksen myötä ensihoidon rooli päivystyksellisen hoidontarpeenarvioijana sekä hoidon antajana korostunee entisestään. Kun ensihoidon työympäristö laajenee ja vastuu kasvaa, on entistä tärkeämpää tuottaa laadukasta palvelua. Kansalaisen tulee voida luottaa, että saatu hoito on aina laadukasta riippumatta ensihoidon järjestämistavasta tai alueesta.

Ensihoidossa laatu on koulutusta, osaamisenhallintaa, oikea-aikaisuutta, turvallisia työ- ja kuljetusvälineitä sekä kustannustehokkuutta. Hyvät käytöstavat ja avoin vuorovaikutus ovat avaimia hyvälle kohtaamiselle. Hyvän laadun tunnusmerkkinä on tyytyväinen asiakas, joka saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti.

Hirvikallion, Hiukan ja Ruususen opinnäytetyö Ensihoidon valtakunnallinen laadunhallintasuunnitelma on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta. Työ löytyy Theseus.fi –tietokannasta: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805056618

 

Lisätietoja:

Ensihoitaja YAMK Jenni Hirvikallio, 040 564 5097, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Ensihoitaja YAMK Nina Hiukka, 044 264 4783, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Ensihoitaja YAMK Juha Ruusunen, 040 358 8748, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tiedottaja Jonna Mielonen-Jumisko, 040 630 0212, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pin It