Etelä-Karjalan kauppakamari on lahjoittanut Saimaan ammattikorkeakoulun varainkeruukampanjaan 25 000 euroa. Lahjoitus on suunnattu työelämäyhteistyön syventämiseen.

Kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltosen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu tukee alueen elinvoimaa merkittävällä tavalla. Maakunnan yritysten edunvalvojana ja yritystoimintaa tukevien palvelujen tuottajana toimivalle kauppakamarille oli luontevaa osoittaa lahjoitus nimenomaan yritysrajapintaan.

”Lahjoituksen käyttäminen työelämäyhteistyön syventämiseen palvelee myös Etelä-Karjalan kauppakamarin jäsenyritysten tarpeita”, Peltonen totesi lahjoitustilaisuudessa.

Lahjoituksen vastaanottanut Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Saksa korosti myös alueellisen yritysyhteistyön merkitystä.

”Etelä-Karjalan kauppakamarin jäsenistö ja Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat timanttisen tiimin. Yhdessä tekemällä me kaikki voitamme ja elinvoimaisuus kasvaa.”

Peltonen toivoo kauppakamarin esimerkin innostavan yrityskenttää harkitsemaan omia lahjoituksiaan.
”Kauppakamari haluaa lahjoituksellaan kannustaa laajasti alueen yrityksiä mukaan varainkeruukampanjaan”.

Saimaan ammattikorkeakoulun maaliskuussa alkaneen varainkeruukampanjan lahjoitussumma ylitti tämän lahjoituksen myötä puoli miljoona euroa. Vastinrahallinen kampanja päättyy vuoden lopussa.


Saimaan ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja


Lisätietoja:

Mika Peltonen, Toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan kauppakamari, puh. 040-513 4490

Kirsi Viskari, Toimialajohtaja, Saimaan ammattikorkeakoulu, puh. 0400-376420

Pin It