LUT-konsernineuvosto on valmistellut LUT-yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) konsernistrategiaa rehtorien johdolla. Konsernistrategia tulee hallitusten päätettäväksi kaikissa kolmessa korkeakoulussa syyskuun lopussa.

Strategiatyön tässä vaiheessa korkeakoulujen rehtorit esittävät hallituksille LAMKin ja Saimaan AMK:n fuusioitumista koskevien valmisteluiden aloittamista.

Rehtorit tulevat myös esittämään, että konsernitasolla fuusion valmisteluprojektista vastaa provost Liisa-Maija Sainio ja ammattikorkeakoulujen toiminnan yhdistämisestä LAMKin rehtori Turo Kilpeläinen.

Fuusio olisi ratkaisu, joka veisi molemmat ammattikorkeakoulut entistä vahvemmalle kasvu-uralle. Kolmen korkeakoulun yhteistyö on jo aloitettu koulutuspolkujen, elinkeinoelämän vuorovaikutuksen sekä kansainvälisyyden osalta. Samaan aikaan korkeakoulupalveluissa on tehty järjestelyitä, jotta niitä voitaisiin johtaa yhtenä kokonaisuutena.

”Tässä strategiatyössä ja pohdinnassa on käynyt päivänselväksi, että Saimaan ja Lahden ammattikorkeakoulujen voimat kannattaa yhdistää fuusiolla. Yhtenä ammattikorkeakouluna olemme suomalaisessa korkeakoulukentässä vahva kokonaisuus, joka hyödyttää sekä Lappeenrantaa että Lahtea”, Saimaan AMK:n rehtori Anneli Pirttilä painottaa. ”Näen, että tämänhetkisessä maailmassa ja korkeakoulukentän kiristyvässä kilpailutilanteessa fuusio on meille henkivakuutus. Olisi sulaa hullutta jättää tämä mahdollisuus hyödyntämättä.”

Jos fuusio toteutuu, Saimaan AMK ja LAMK olisivat yhdessä Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu ja toiminnassaan Suomen kansainvälisin ja eniten julkaisuja tuottava yksikkö.

Koulutusvastuiden osalta ammattikorkeakouluissa on sekä yhteisiä että toisiaan täydentäviä aloja. Toimiminen yhdessä organisaatiossa mahdollistaisi koulutusvastuiden joustavan hyödyntämisen. Myös tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa voitaisiin tehdä entistä laajemmalla osaamispohjalla molempien alueiden elinkeinoelämän hyväksi.

”LAMKin ja Saimaan AMK:n vaikutus Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinoelämälle on ratkaisevan tärkeää. Vaikka yhdistymisessä on riskinsä, hyödyt niin opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien lisääntymisen kuin työ- ja elinkeinoelämän palvelutarjonnan laajentumisen osalta ovat ilmeisiä”, Turo Kilpeläinen toteaa.

LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa tähdentää, ettei mahdollinen ammattikorkeakoulujen fuusio vaikuta yliopiston perustoimintaan. ”Korkeakoulupalveluita on johdettu tähänkin asti yhtenä kokonaisuutena. Niiden kehitystyö jatkuu palvelujohtaja Anne Lankisen johdolla”, Saksa kertoo.

Mahdollinen fuusio toteutuisi aikaisintaan vuoden 2020 alusta.

Lisätiedot:

Tuomo Rönkkö, LUT-yliopiston hallituksen puheenjohtaja | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 387 6120

Juha-Matti Saksa, LAMKin ja Saimaan AMK:n hallituksen puheenjohtaja | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 016 6659

Turo Kilpeläinen, LAMKin rehtori | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 708 5085

Anneli Pirttilä, Saimaan AMK:n rehtori | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 766 4807

 

Rectors of Lahti and Saimaa universities of applied sciences in favour of a merger

The LUT Group administrative council, headed by the rectors of the institutions, has made preparations for a group strategy for LUT University, Saimaa University of Applied Sciences and Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The boards of directors of all three institutions will decide on the adoption of the strategy by the end of September.

At this point of the strategy work, the rectors of the institutions propose initiating a merger between LAMK and Saimaa University of Applied Sciences.

The rectors also propose that Provost Liisa-Maija Sainio take charge of the preparations for the merger concerning the entire LUT Group and that Rector Turo Kilpeläinen from LAMK be responsible for merging the activities of the two universities of applied sciences.

The merger would promote the growth of both universities of applied sciences. The three institutions in the LUT Group has already started collaboration involving education paths, societal interaction and international activities. Meanwhile, the support services of the institutions have been rearranged into one University Services entity.

”Our work on the group strategy has revealed that the Saimaa and Lahti universities of applied sciences should join forces and merge. As one university of applied sciences, we would be a strong unit in the Finnish higher education field, which would benefit both Lappeenranta and Lahti,” Rector Anneli Pirttilä of Saimaa University of Applied Sciences points out. ”In the prevailing circumstances and the increasing competition between higher education institutions, I consider a merger our life insurance. It would be sheer lunacy to forgo this opportunity.”

If the merger takes place, Saimaa University of Applied Sciences and LAMK will compose the sixth largest and most international university of applied sciences in Finland that produces the most publications in its field.

In education, the two universities of applied sciences have fields that overlap and fields that complement each other. Acting as one organisation would enable more implementing educational responsibilities in a more flexible manner. In addition, research, education and innovation would be based on a more extensive range of expertise, which would benefit regional industries.

”LAMK and Saimaa University of Applied Sciences have a considerable impact on business and industries in the Päijät-Häme and South Karelia regions. The obvious advantages of the merger – increased options for students and services for business and industries – outweigh the risks,” states Turo Kilpeläinen. ”The possible merger will be taken into account in LAMK’s ongoing cooperation procedure even though the processes are independent from each other. The merger would not solve the current financial challenges that need to be resolved in any case.”

”The possible merger would have no effect on the core operations of the schools. Moreover, University Services have been managed and developed as one entity up to this point under the supervision of Director of Administrative Services Anne Lankinen, and this will not change,” explains Juha-Matti Saksa.

In the coming weeks, the group administrative council will give presentations to the boards of directors and plan the next steps to prepare the possible merger. The boards of all three institutions will draw up policies by September 25th. The planned merger would not take place before the year 2020.

Additional information:

Tuomo Rönkkö, Chair of the Board, LUT University | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 387 6120

Juha-Matti Saksa, Chair of the Board, LAMK and Saimaa University of Applied Sciences | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 016 6659

Turo Kilpeläinen, Rector, LAMK | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 708 5085

Anneli Pirttilä, Rector, Saimaa University of Applied Sciences | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 766 4807

Pin It