Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät vuodenvaihteessa, ja yhdistymisen myötä syntyy uusi LAB-ammattikorkeakoulu. Valtioneuvosto hyväksyi yhdistymiseen liittyvän toimilupahakemuksen torstaina 24.10.

LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena on uudistaa opiskelua, työelämää ja työnteon tapoja. ”Haluamme tehdä sekä opiskelusta että työelämästä mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Sitä varten tarvittiin uudenlainen ammattikorkeakoulu”, tulevan LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen kertoo.

LABissa kokeillaan uusia asioita ja tekemisen tapoja yhdessä yritysten kanssa. Siksi LAB-ammattikorkeakoulua kutsutaan myös työelämän innovaatiokorkeakouluksi.

Koulutuksesta vastaava vararehtori Merja Heino korostaakin, että LAB on ammattikorkeakoulu niille, joilla on halu päästä pintaa syvemmälle. ”Me haastamme ja olemme haastettavana. Olemme valmiita tekemään töitä ja laittamaan itsemme likoon. Sellaisia opiskelijoita toivomme LABiin ja sellaisten yritysten kanssa toivoisimme opiskelijoidemme saavan tehdä yhteistyötä.”

”Uskallan sanoa, että LAB tarjoaa lyömättömät taidot työelämään. Yhdestä ja samasta paikasta saa sekä tutkinnon että valmiudet ja verkostot työelämää varten”, Kilpeläinen jatkaa.

LAB-ammattikorkeakoulu toimii kolmella kampuksella. Fyysiset kampukset sijaitsevat Lahden Mukkulassa ja Lappeenrannan Skinnarilassa. Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunkina ja Lappeenrannan kampus Suomen vihreimpänä kampuksena tukevat LABin vahvuuksia: kiertotaloutta, designia, innovaatioiden kaupallistamista sekä hyvinvoinnin palveluinnovaatioita. Kolmas kampus on verkkokampus, joka mahdollistaa opiskelun paikasta riippumatta.

”LABin korkeakoulutus yhdistettynä soveltavaan tutkimukseen ja työelämää kehittävään innovaatiotoimintaan on Päijät-Hämeelle ja Etelä-Karjalalle ratkaiseva kilpailuetu muihin maakuntiin nähden. Kun oikeat ihmiset kohtaavat oikeassa ympäristössä, syntyy toimintaa ja tuloksia, jotka johtavat ainutlaatuisiin onnistumisiin”, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori Henri Karppinen kertoo.

LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkkokampuksella 1.1.2020.

LAB lyhyesti:

LAB-ammattikorkeakoulu tuottaa työelämälähtöistä koulutusta sekä soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

LAB-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, tekniikkaa, liiketaloutta, hotelli-, ravintola- ja matkailualaa sekä muotoilua, taidetta ja visuaalista viestintää. LABin Muotoiluinstituutti jatkaa Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä.

LABilla on yli 8500 opiskelijaa sekä 360 opettajaa ja TKI-asiantuntijaa. LABin liikevaihto on noin 65 miljoonaa euroa ja se on Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu opiskelijamäärällä mitattuna.

Lisätietoja:

Rehtori Turo Kilpeläinen | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 044 708 5085

Vararehtori Merja Heino | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 760 5533

Vararehtori Henri Karppinen | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 631 3800

 


 

The new LAB University of Applied Sciences takes a novel approach to higher education and the working world

The Lahti University of Applied Sciences and Saimaa University of Applied Sciences will merge at the turn of the year, establishing the new LAB University of Applied Sciences. The Finnish Government granted the institution its operating licence on Thursday 24 October 2019.

The LAB University of Applied Sciences aims to reinvent education, the world of work, and approaches to work. ”We want to make studies and work more worthwhile and meaningful. This calls for a new kind of university of applied sciences,” says the future rector of the LAB University of Applied Sciences, Turo Kilpeläinen.

LAB will apply new approaches and courses of action in collaboration with business enterprises. In other words, the LAB University of Applied Sciences will be an institution specialising in innovation, business and industries.

Merja Heino, LAB’s Vice Rector, Education, highlights that LAB is the place for those who want to look beyond the surface. ”We challenge others and welcome challenges ourselves. We’re ready to work hard and apply ourselves. That’s the type of students we hope to attract at LAB and the type of enterprises we hope our students get to collaborate with.”

”I dare say that LAB will provide students with first-rate tools to enter the working world. LAB will equip them with both a degree and professional networks,” Kilpeläinen continues.

The LAB University of Applied Sciences will operate on three campuses. Physically, LAB will be based in Lahti (the Mukkula campus) and in Lappeenranta (the Skinnarila campus). Lahti is a European Green Capital and the Lappeenranta campus is the greenest campus in Finland. Both locations foster LAB’s strengths in the circular economy, design, the commercialisation of innovations, and health care service innovations. LAB’s third campus resides online, enabling students to study regardless of place and time.

”LAB’s higher education combined with applied research and innovation that develop the world of work provide the Päijät-Häme and South Karelia regions a competitive edge over the nation’s other regions. When the right people come together in the right environment, it yields actions and results that lead to unique success stories,” outlines Henri Karppinen, Vice Rector, Research, Development and Innovation.

The LAB University of Applied Sciences will start its operation in Lahti, Lappeenranta and online on 1 January 2020.

LAB in brief:

The LAB University of Applied Sciences provides education driven by the needs of the professional world and conducts applied research, development and innovation activities.

At the LAB University of Applied Sciences, students can study health care and social services, technology, business, tourism and hospitality, design, fine arts, and visual communication. LAB’s Institute of Design carries on the long-standing traditions of the Lahti Institute of Design and the Imatra fine arts department.

LAB has over 8500 students and 360 teachers and RDI experts. LAB has a turnover of roughly 65 million euros, and based on the number of students, it is the sixth largest university of applied sciences in Finland.

More information:

Rector Turo Kilpeläinen | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., tel. 044 708 5085

Vice Rector Merja Heino | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., tel. 040 760 5533

Vice Rector Henri Karppinen | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., tel. 040 631 3800

Pin It