Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille päättyvät 31.7.2014.

YTHS on palvellut Saimaan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoita vuodesta 2011. Kolmevuotisessa kokeilussa on selvitetty ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämistä YTHS-mallin mukaisesti. Kokeilu loppuu suunnitellusti, eikä sen jatkamisen koettu tuovan lisää tietoa.

Elokuusta lähtien Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhoidosta vastaa Lappeenrannassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Imatralla kaupungin kunnallinen terveydenhuolto.

Lappeenrannassa selvitetään kevään ja kesän aikana opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelutarve ja aloitetaan henkilöstön rekrytointi. Tiloja opiskeluterveydenhuollolle etsitään läheltä Skinnarilan kampusta. Opiskelijoille kuuluvat opiskeluterveydenhuoltona kaikki perustasoiset terveyden- ja sairaanhoidon palvelut mukaan lukien suun terveydenhoito sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut.

-Opiskelijaterveydenhoito on ollut Eksoten vastuulla ennen YTHS-kokeilua, joten meillä on tuntuma siitä, mitä palveluja tarvitaan ja miten toimitaan, kertoo perhepalvelupäällikkö Tarja Nylund, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä.

Myös hammashuollossa on valmistauduttu opiskelijoiden vastaanottamiseen. Erikoishoito ja akuuttihoito ovat jo nyt olleet Eksoten vastuulla.

-Opiskelijat hyötyvät uudesta laista, jonka mukaan voi itse valita hoitopaikkansa, ei siis ole pakko olla kirjoilla Lappeenrannassa saadakseen muutakin kuin akuuttia hoitoa. Tietojen siirtoa pitää hakea itse, siirto kestää yleensä pari viikkoa. Hoitopaikkaan sitoutuu aina vuodeksi kerrallaan, kertoo apulaisylihammaslääkäri Wajih Jinnah, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä

Imatralla opiskelijoiden terveydenhoidosta on YTHS-kokeilunkin aikana huolehtinut osin Imatran kaupunki. Elokuussa opiskelijat siirtyvät kokonaan kunnallisten palveluiden piiriin. Opiskeluterveyden toimipiste sijaitsee Koulukadulla ammattiopisto Sampon tiloissa. Suun terveydenhuolto on keskitetty Mansikkalan terveysasemalle.

 

Pin It