Saimaan ammattikorkeakoulussa on toiminut viime syksystä lähtien pilottihanke ”Ikääntyvien ääni”. Hankkeen aikana opiskelijaryhmiä lähetettiin ikäihmisten luokse joka puolelle Etelä-Karjalaa. Sosiaalialan opiskelijat Tuomas Ahokainen ja Ville Muttonen pitivät moniammatillisissa työryhmissä työskentelystä.

– Olin mukana ryhmässä, jossa oli minun lisäkseni fysioterapian- ja sairaanhoidon opiskelija. Kävimme viisi kertaa asiakkaamme luona Voisalmen Pajurannassa. Ahokainen kertoo.

Opiskelijat vetivät iäkkäille monipuolista viriketoimintaa, kuten liikuntaa, ulkoilua, maalausta tai runojen lukemista. Sekä Ahokaisen että Muttosen mielestä hanketta tulisi jatkaa vielä ensi lukukaudella.

– Monet asiakkaat toivoivat, että tätä jatkettaisiin vielä tulevaisuudessa. Uskon, että se piristäisi ja tekisi hyvää asiakkaille. Muttonen pohtii.

Hankkeen tarkoituksena on ollut vastata monipuolisemmin kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden tarpeisiin eri sosiaali-ja terveysalan opiskelijoista muodostettujen työparien avulla. Taustalla vaikuttaa EKSOTE:n kotihoidon malli, jossa työtä tehdään ammatillisina työpareina. Tätä hyödynnettiin nyt myös opetuksessa.

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali -ja terveysalan opiskelijat kohtasivat ikäihmisiä 14.5 pidetyssä Toritapahtumassa Skinnarilan kampuksella. Tapahtumassa esiteltiin ikäihmisten ja opiskelijoiden ”ikääntyvien ääni” – pilottihankkeen yhteisiä luovia tuotoksia: runoja, maalauksia ja tarinoita.

Lisäksi tapahtumassa kuultiin Skinnarilan koulun ekaluokkalaisten lauluesityksiä, runon lausuntaa sekä oppilaitospastori Sari Kososen puhe. Tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun.

Pin It