Rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisverkosto ja Rakennusteollisuuden koulutuskeskus Rateko järjestävät yhdessä Rakennusterveys-ja sisäympäristö verkko-opintojakson helmi-huhtikuussa 2015. Opintojaksoon liittyvät luennot alkavat perjantaina 6.2. Luennoitsijoina on valtakunnan tason asiantuntijoita.

Opinnot on suunnattu rakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille yhtä lailla kuin muille tahoille, jotka tarvitsevat perustietämystä rakennusterveydestä ja sisäympäristöstä. Osallistujilta edellytetään riittävää sisällön hallintaa rakennustekniikasta, rakennusfysiikasta sekä korjausrakentamisesta. Aihepiirit on valittu niin, että ne palvelisivat rakennusalan toimijoita eri tehtävissä. Erityisesti halutaan parantaa rakennusalan kiinteistönomistajien ja tilaajien tietotaitoa rakennusterveysasioista, kuten esimerkiksi kosteus- ja homevaurioista.

Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson vapaasti valittaviin opintoihin. Erityisesti jakso sopii rakentamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille. Opintojakso on suunnattu myös Ratekon järjestämän opettajakoulutuksen osallistujille. Luennoille voi osallistua myös ammattikorkeakoulujen opettajat ja henkilöstö ja myös muut asiasta kiinnostuneet.

Rakennusterveys- ja sisäympäristö -verkko-opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen ja rakennustekniikan koulutuskeskus Ratekon verkkoluentoina, joita seurataan samaan aikaan useilla eri paikkakunnilla. Kehittämisverkoston jäsenistä ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Kehittämisverkosto on Saimaan amk:n koordinoima.

Nyt toteutettavan verkko-opintojakson pohjalta halutaan toteuttaa vastaavaa koulutusmallia myös jatkossa yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Aihepiirejä on tarkoitus laajentaa myös muihin rakentamisen ajankohtaisiin teemoihin.

Saimaan ammattikorkeakoulussa Rakennusterveys- ja sisäympäristö -verkko-opintojakso toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun jaksona, jonka laajuus on 3 op. Oppimateriaalin jakelu ja itsenäiset oppimistehtävät toteutetaan Moodle-oppimisalustalla. Lisätietoja jaksosta saat Saimaan ammattikorkeakoulun sivuilta www.saimia.fi.

Lisätietoja: lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040501752

Pin It