Saimaan ammattiopisto Sampo on aloittanut Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta -hankekokonaisuuden. Siinä ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yrittäjyyskoulutusta pyritään uudistamaan oppimisympäristöjä ja -menetelmiä kehittämällä. Opiskelijoille tarjotaan ensi syksystä alkaen yrittäjyysopintoja, joihin rakennetaan uudenlainen yrittäjyysopintojen, matalan kynnyksen hautomon ja yrittäjämentoroinnin kokonaisuus sekä ammattiopiston että ammattikorkeakoulun käyttöön.

Hankkeiden tavoitteena on lisätä yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden määrää ja näin parantaa uusien yrittäjien määrää ja nuorten työllistymistä Etelä-Karjalaan. Hankkeiden tavoitteena on myös saada yrityksen jatkajaa etsivät yrittäjät ja opiskelijat kohtaamaan.

Yrittäjyysopinnot valitsevilla ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on yhteisiä yrittäjyysopintoja sekä oppilaitos- ja opintoalakohtaisia opintoja. Opetus voi toteutua missä tahansa Sampon tai Saimaan ammattikorkeakoulun yksikössä, koska ne välittyvät sähköisesti kaikille yrittäjyysopiskelijoille ajasta ja paikasta riippumatta.  Merkittävän syventävän lisän opiskeluun tuovat yrittäjämentorit.

Toinen aivan uusi malli ammatilliseen yrittäjyyskoulutukseen on matalan kynnyksen yrityshautomo. Yrityshautomossa opettajat, muut asiantuntijat ja yrittäjämentorit toimivat opiskelijoiden valmentajina ja ohjaajina.  He arvioivat yritysideoita ja tukevat opiskelijoita yritysideoiden hiomisessa aina yrityksen perustamiseen asti.

Yrittäjyyspolulla opiskelijaa ohjataan kohti omaa yrittäjyyttä. Luentojen, oppimistehtävien, työssäoppimisen, mentoroinnin ja yrityshautomon avulla opiskelijoiden ymmärrys yrittäjänä toimimisesta ja yrittäjän arjesta selkenee. Tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden itsevarmuutta ja uskallusta yrittäjäksi ryhtymiseen kullekin sopivassa elämänvaiheessa.

Hankekokonaisuus on saanut ESR- ja EAKR-rahoitusta sekä Ester ja William Otsakorven säätiön myöntämää avustusta sähköiseen oppimisympäristöön sekä yrittäjyyden lehtorin virkaan.  Hankekokonaisuus toteutetaan 1.1.2015 – 31.12.2017. Saimaan ammattiopisto Sampon ammatillinen neuvottelukunta on osallistunut hankekokonaisuuden suunnitteluun. Samalla hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat sitoutuneet Imatran kehitysyhtiö Kehy, Etelä-Karjalan Yrittäjät ja Imatran Seudun Yrittäjät.

Lisätietoja:

Yrittäjyyden lehtori, hankekokonaisuuden projektipäällikkö Päivi Ovaska, p. 040 670 0168, paivi.ovaska(at)edusampo.fi

Tutkimusjohtaja Marja-Liisa Vesterinen, p. 040 543 8416, marja-liisa.vesterinen(at)edusampo.fi

aimaan amk:n osahankkeen projektipäällikkö Tuula Hämäläinen, p. 040 741 6958, tuula.hamalainen(at)saimia.fi

Pin It