LCA Consulting Oy, Tietokoura Oy, Cifi Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Saimaan Ammattikorkeakoulu ovat mukana BSR Innovation Express-innovaatio-ohjelmassa. Valmisteluhankkeessa kehitetään yhteistyöverkostoa, jolla on potentiaalia luoda globaalisti merkittävä energiajärjestelmien palveluinnovaatio (NECO, Network of Integrated approaches of Eco-efficient Energy).

Hankkeessa mukana olevat pk-yritykset ovat kasvua ja kansainvälistymistä hakevia yrityksiä, joilla on korkeaa osaamista sekä uusia menetelmiä energian tuotannon ja kulutuksen täsmällisempään hallintaan yhtä lailla kuin kestävyyden kehittämiseen. Pk-yritykset tuovat ydinosaamisensa verkoston hyödynnettäväksi: LCA Consulting Oy tuottaa räätälöitäviä energia-, ympäristö- ja jätehuoltoalan asiantuntijapalveluita, Tietokoura Oy tarjoaa energia- ja vesialan tietojärjestelmäratkaisuita ja Customer Intelligence Finland Oy luo asiakkuuksien kehittämistä tukevaa analytiikkaa.

Verkoston pk-yritysten osaamisella voidaan saavuttaa merkittävää ekologista ja taloudellista lisäarvoa teollisuudessa ja kaupunkialueilla. Projektin aikana yritykset voivat yhdistää osaamistaan palvelutuotteiksi. Projekti pyrkii edistämään pk-yritysten pääsyä laajemmille markkinoille. Projekti alkoi helmikuussa ja kestää syyskuun 2015 loppuun. Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana hakijana ja hallinnoijana. Palveluliiketoiminnan kansainvälistäminen kuuluu Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painopistealueisiin.

Innovation Express-haulla tuetaan pk-yritysten ja yritysverkostojen kansainvälistymiseen tähtääviä valmisteluhankkeita. Valmisteluhankkeilla voidaan tähdätä muun muassa EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien, kuten Horizon2020 rahoitushakuihin.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Heidi Myyryläinen puh. 040 631 8840

Pin It