Saimaan ammattikorkeakoulu on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman. Auditoinnin mukaan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmä vieraili korkeakoulussa marraskuussa 2016 ja haastatteli laajasti henkilökuntaa, opiskelijoita ja ulkoisten sidosryhmien edustajia.

Auditointiryhmä kiitti Saimaan ammattikorkeakoulua tiiviiksi yhteisöksi, jossa niin opiskelijat kuin henkilökuntakin ovat sitoutuneita laadun kehittämiseen. Yhteisön ilmapiiri on avoin ja palautteen antaminen onnistuu välittömästi ja helposti.

”Avoimuutta ja yhteisöllisyyttä vaalitaan tietoisesti. Esimerkiksi opettajatiimit tuovat uudenlaisen otteen opetukseen ja ryhmän vanhimmat toimivat aktiivisesti linkkinä henkilöstön ja opiskelijaryhmien välillä”, opetuksesta vastaava vararehtori Merja Heino toteaa.

Erityistä kiitosta auditointiryhmä antoi sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavalle koulutukselle. Arvioijien mukaan henkilökunta, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät ovat kiinteästi mukana laatutyössä ja sen kehittämisessä. Lisäksi kiitettiin aktiivista vuoropuhelua työelämän kanssa ja koulutuksen toteutusta, jossa tavoitteena on vahva osaaminen sekä into ja kyky oppia uutta.

Auditointiryhmän mukaan Saimaan ammattikorkeakoululla on myös hyvä pohja ponnistaa kohti visiotaan Suomen kansainvälisimmäksi korkeakouluksi.

”Kansainvälisyys näkyy korkeakoulun arjessa ja kansainvälinen toimintakulttuuri leikkaa läpi koko organisaation. Tällaiset lauseet ovat suorastaan mannaa, kun saamme ne lukea ulkopuolisesta ja puolueettomasta arvioinnista”, sanoo rehtori Anneli Pirttilä.

Saimaan ammattikorkeakoulun laatutyössä on myös kehitettävää. Auditointiryhmä huomioi esimerkiksi, että korkeakoulun väki saa runsaasti epävirallista palautetta yhteistyökumppaneilta. Tätä palautetta ei kuitenkaan systemaattisesti koota, jolloin sitä ei myöskään pystytä tehokkaasti hyödyntämään.

”Olemme tunnistaneet tämän puutteen itsekin ja ryhtyneet jo toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Pohdimme parhaillaan mahdollisimman yksinkertaisia, sosiaalista mediaa hyödyntäviä palautteenantokanavia, joita testataan jo tämän kevään aikana”, Anneli Pirttilä kertoo.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto, joka arvioi korkeakoulut kuuden vuoden välein. Saimaan ammattikorkeakoulun perjantaina 24.2. hyväksytty auditointitulos on voimassa vuoteen 2022 saakka.

Rehtori Anneli Pirttilä on Karvin korkeakoulujaoston varapuheenjohtaja, mutta Saimaan ammattikorkeakoulun auditointia koskevaan päätökseen tai sen valmisteluun hän ei ole osallistunut millään tavalla.

 

Lisätietoja:

Opetuksesta vastaava vararehtori Merja Heino, 040 760 5533, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Karvin tiedote Saimaan amk:n auditoinnista: https://karvi.fi/2017/02/24/laatuleima-saimaan-ammattikorkeakoululle-pitkajanteinen-laadunhallinnan-kehittaminen-tuottanut-tuloksia/

Auditointiraportti: https://karvi.fi/publication/saimaan-ammattikorkeakoulun-auditointi-2017/

Auditointijärjestelmästä: https://karvi.fi/korkeakoulutus/

 

Tiedottaja Jonna Mielonen-Jumisko, 040 630 0212, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pin It