Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT), Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) muodostaman korkeakoulukonsernin päälinjat ovat muotoutumassa.

LUT:n hallitus hyväksyi kolmen korkeakoulun yhteisen projektiryhmän valmisteleman kokonaisuuden kokouksessaan 8.6. Seuraavaksi asia menee LAMK:n ja Saimaan amk:n hallituksien käsiteltäväksi.

”Konsernistrategia tavoittelee kasvua kaikille korkeakouluille. Yhteiset tavoitteet liittyvät elinkeinoelämävaikuttavuuteen, kansainvälisyyteen ja koulutuspolkuihin”, kertoo LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa.

Elinkeinoelämävaikuttavuudessa tavoite on olla korkeakoulukentän johtava yritysyhteistyökumppani sekä siirtää ideat ja innovaatiot yhteiskuntaan.  Kansainvälisyydessä tavoite on lisätä EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien maksavien opiskelijoiden määrää kaikissa korkeakouluissa sekä lisätä parhaiden ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää.

Koulutuspoluissa tavoite on tarjota Lahden ja Saimaan amk:n opiskelijoille sujuva polku yliopiston maisteriohjelmiin, mahdollisuus hakeutua myös niihin tekniikan maisteriohjelmiin, joissa amk:illa ei ole vastaavaa tekniikan alan koulutusta sekä hyödyntää korkeakoulujen monialaisuutta.

”Uuden korkeakoulukonsernin valmistelu on edennyt hyvässä hengessä ja rivakasti. Strategiset tavoitteet ja aivan uudella tavalla rakentuva korkeakoulukokonaisuus tuo selkeää lisäarvoa myös LAMKin tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen”, toteaa rehtori Outi Kallioinen Lahden ammattikorkeakoulusta.

Tulevassa konsernissa on kolme hallitusta: LUT:n, LAMK:n ja Saimaan amk:n hallitus. Jokainen hallitus tekee itsenäisesti omat päätöksensä. Hallitukset kokoontuvat yhdessä vähintään kerran vuodessa. Kokoontumisilla varmistetaan, että konsernia johdetaan yhtenä strategisena kokonaisuutena.

Konsernia johtaa konsernijohtaja, joka on LUT:n rehtori. Hänen tehtäviään on kokonaisuuden johtaminen, strategia sekä LUT:n johtaminen ja vastuu akateemisesta tuloksesta. Varakonsernijohtaja on LUT:n provost. Hän johtaa konsernia konsernijohtajan kanssa ja koordinoi koko konsernin tukipalveluita. Heidän apunaan toimii konsernijohtoryhmä. Lisäksi yliopistossa toimii edelleen yliopistokollegio, joka muun muassa päättää yliopiston hallituksen jäsenistä.

Korkeakoulupalveluiden rakentumista kahden kampuksen ja yhden johtajan mallille lähdetään selvittämään tarkemmin. Mahdollista Lappeenrannan kampuksen eli LUT:n ja Saimaan amk:n palvelujen keskittämistä organisatorisesti LUT:hen selvitetään myös.

”Tämä LUT:n hallituksen osaltaan hyväksymä malli palvelujen järjestämiseksi on mielestäni paras vaihtoehto. Tulen esittämään, että Saimaan ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy osaltaan, että selvitystyö käynnistetään tämän vaihtoehdon pohjalta”, Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä sanoo.

Lahdessa Niemen kampuspalveluiden suunnitellaan tarjoavan palveluita sekä LAMK:lle että kasvavalle LUT:n Lahden kampukselle. LUT:n Lahdessa oleva henkilöstö pysyy LUT:n työntekijöinä. Korkeakoulupalvelujohtaja johtaa sekä Lappeenrannan että Lahden kampusten palveluja.

Korkeakoulupalveluiden mahdollista jakautumista molemmilla kampuksilla viiteen eri palvelufunktioon selvitetään myös tarkemmin. Palvelufunktiolla on omat vetäjänsä. Lisäksi laitetaan ulkoisesti auki sekä korkeakoulupalvelujohtajan paikka että kaksi johtajan paikkaa, joista toisen tehtävänä on konsernin digitalisaation strateginen johtaminen ja toisen elinkeinoelämäimpaktin strateginen johtaminen.

Korkeakoulupalveluiden tarkoituksena on tuottaa helposti saavutettavia asiakaslähtöisiä palveluja tarkoituksenmukaisesti, toimintavarmasti ja kustannustehokkaasti. Korkeakoulupalvelut auttaa konsernistrategian toteuttamisessa. Keskiössä on asiakastyytyväisyys, resurssitehokkuus sekä palvelujen kehittäminen ja uudistaminen.

Lappeenrannan kampuksella tavoitteena on, että mahdollinen uusi tukipalvelurakenne on toiminnassa alkuvuodesta 2018.  Lahdessa Niemen kampukselle siirtyminen syksyllä 2018 olisi luonteva ajankohta mahdolliselle palvelurakenteen muuttamiselle.

Tavoitteena tukipalveluiden osalta on, että selvitystyön jälkeen päätöksiä tukipalveluiden järjestämistavasta tehdään tämän vuoden aikana.

 

Lisätietoja:

LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa, juha-matti.saksa(at)lut.fi, 0400 166659

Saimaan amk:n rehtori Anneli Pirttilä, anneli.pirttila(at)saimia.fi, 040 766 4807

LAMKin rehtori Outi Kallioinen, outi.kallioinen(at)lamk.fi, 0447081400

Pin It