Teksti ja kuva: Jonna Mielonen-Jumisko

Paljon töitä, sinnikkyyttä, suunnitelmallisuutta.

Ainakin niitä asioita vaaditaan, jos ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon haluaa suorittaa kunnialla, sanovat kesäkuussa valmistuneet Tanja Matikainen ja Riina Pukki.

He ovat ensimmäiset, jotka valmistuvat Saimaan ammattikorkeakoulun suomenkielisestä tradenomin ylemmästä amk-koulutuksesta.

Molemmat ovat suorittaneet tutkintonsa vajaassa kahdessa vuodessa samaan aikaan, kun ovat käyneet päivätöissä. Tiukassa aikataulussa valmistuminen on vaatinut järjestelmällisyyttä.

”Hyvä suunnitelma on ollut tärkeä. Aikataulun on oltava realistinen ja siitä on pidettävä kiinni”, Matikainen sanoo.

Opetusta on ollut pääsääntöisesti kaksi kerta kuukaudessa, aina perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetus ei ole aiheuttanut ylitsepääsemätöntä vaivaa edes Pukille, joka asuu ja työskentelee pääkaupunkiseudulla.

”Työnantaja on onneksi suhtautunut opintoihini joustavasti”, hän kiittää.

Matikainen ja Pukki aloittivat opintonsa elokuussa 2014. Molemmilla on taustallaan ammattikorkeakoulututkinto, Matikaisella tradenomin, Pukilla restonomin.

Ylemmän korkeakoulutason tutkinto houkutteli, sillä molemmat uskovat tutkinnon tuovan uutta virtaa uralle.

”Useat työnantajat arvostavat ylempää amk-tutkintoa”, Pukki sanoo.

Liiketalous puolestaan valikoitui alaksi, sillä se tarjoaa laajaa osaamista ja antaa mahdollisuuksia monenlaisiin työtehtäviin.

Matikainen ja Pukki kiittävät amk-tutkinnon työelämäläheisyyttä. Ylempi korkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa myös yliopistossa, mutta ammattikorkeakoulussa opiskelu nivoutuu yliopistoa tiukemmin käytännön työelämään.

”Esimerkiksi monet harjoitustyöt on voinut tehdä oikeisiin yrityksiin”, Matikainen kertoo.

Opintojen myötä asioita on oppinut katsomaan monipuolisemmista näkökulmista, Matikainen sanoo.

Myös käytännön tiedot ja taidot ovat karttuneet.

”Esimerkiksi tiedonkeruuseen ja –hallintaan liittyvät taidot ovat kehittyneet. Ja lisäksi myös usko omaan osaamiseen on kasvanut,” molemmat sanovat.

Lisähaku ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin alkaa 4.7. Lisätietoja: http://www.saimia.fi/haku/fi/kevaan-yhteishaku/ylempi-amk/lisahaku

Pin It