Teksti: Marianne Viinikainen | Kuva: Jonna Mielonen-Jumisko

Digitalous 2025 -hankkeessa ratkottiin talouden digitalisaatioon liittyviä käytännön haasteita yhdessä tilitoimistojen, asiakasyritysten, opiskelijoiden ja asiantuntijaopettajien kanssa. Mukana työskentelyssä oli 24 yritystä Etelä-Karjalan alueelta: 9 tilitoimistoa ja 15 tilitoimistojen asiakasyritystä.

Case-työskentely toteutettiin organisaatiorajat ylittävissä uudentyyppisissä kehittämistiimeissä. Jokainen tiimi koostui tilitoimiston ja asiakasyrityksen edustajista sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja opettajista. Verkostomaisessa case-työskentelyssä työelämä nivoutui saumattomasti koulutukseen. Samalla kauppatieteen, tuotantotalouden ja liiketalouden opiskelijat sekä opettajat yhdistivät osaamisensa.  Yhteensä työskentelyyn osallistui 95 henkilöä.  Tilitoimistoista osallistui 18 henkilöä, asiakasyrityksistä 20 henkilöä, opiskelijoita yhteensä 45 sekä opettajia 12.

Opiskelijoille hankkeeseen osallistuminen ja case-työskentely olivat mieleenpainuva kokemus.

”Työskentelytapana tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, jotta homma saadaan toimimaan ryhmän kanssa. Tästä suuri kiitos myös yrityksen edustajille, jotka ottivat meidät opiskelijat vastaan tavalla, jossa meidän mielipiteitä oikeasti kuunneltiin ja emme olleet vain opiskelijoita. Tämä oli opiskeluajan mieleenpainuvimpia tapahtumia”, laskentatoimea Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskeleva Teemu Pohjonen sanoo.

”Tiimissä opimme prosessikaavion ja kustannuslaskelman teon lisäksi ennen kaikkea tiimityöskentelyä”, kertoo tuotantotaloutta LUT:ssa opiskeleva Matti Rissanen.

Kehittämiskohteet valittiin yritysten tarpeiden mukaan. Aiheiksi valikoitui esimerkiksi mikroyrityksen taloushallinnon digitalisointi, digitaalisten maksuvälineiden vertailu, suunnitelma sähköiseksi rahtikirjaksi, tilitoimiston strategia ja tuotteistus digimurroksessa, reittikohtainen kustannuslaskenta kuljetusyrityksessä, myynti- ja matkalaskuprosessin digitalisoiminen ja diagnostinen mittaristo käyttöasteiden seurantaan. Caseja oli yhteensä 16. Lisää tietoa case-työskentelystä julkaisusta Case-työskentely organisaatiorajat ylittävissä kehittämistiimeissä.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa luodaan ajasta ja paikasta riippumattomat taloushallinnon täydennysopinnot tilitoimistoille ja muille taloushallinnon parissa työskenteleville. Opinnot keskittyvät digitaalisiin liiketoiminta- ja palveluprosesseihin sekä analytiikkaan. Näiden kehittäjille on tällä hetkellä työelämässä suuri tarve.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Saimaan ammattikorkeakoulu ja LUT. Hanke alkoi syksyllä 2016 ja kestää elokuun loppuun 2018 saakka.

 

Katso lisää:

https://tt.eduuni.fi/sites/lut-digitalous/digitalous2025/SitePages/Home.aspx

https://www.facebook.com/groups/112823996053070/?fref=ts

Pin It