Paljon hypeä, vähän tietoa, summaa Reality Xpander Oy:n toimitusjohtaja Jani Järvinen.

Kyse on lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden (AR ja VR) mahdollisuuksista yritysten liiketoiminnalle. Aiheesta on keskusteltu vuosikausia, mutta lopulta kehitystä on tapahtunut vähän.

”Isot yritykset ovat aktivoituneet asiassa, pienemmät eivät niinkään”, Järvinen sanoo.

Hereillä kannattaisi kuitenkin olla, sillä jollain aikavälillä AR ja VR tulevat toimintaympäristöämme muokkaamaan.

Järvinen puhui AR/VR-teknologioiden suomista mahdollisuuksista yritysmaailmalle Digikaappaus-hankkeen järjestämässä tapahtumassa.

Järvinen korostaa, ettei yritysten kannata ryhtyä tekemään AR/VR-materiaalia vain siksi, että uuden teknologian hyödyntäminen on hienoa.

”Uuden tuotteen on tuotava jotain lisäarvoa yritykselle. Lisäarvo voi olla esimerkiksi se, että asiakas saa paremmin tietoa yrityksestä, kun esitteeseen tuodaan mukaan lisättyä todellisuutta.”

Uusissa teknologioissa on kuitenkin vielä paljon epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi kuluttajan voi olla hankalaa hyödyntää mahdollisuuksia. Esimerkiksi matkapuhelimen kameralla käytettävät AR-sovellukset voivat olla hankalakäyttöisiä siksi, että käyttöolosuhteet vaihtelevat kaikilla – valaistus, kameran tarkkuus tai kuvakulma eivät ole vakiot.

Sen sijaan esimerkiksi messutilanteessa AR-teknologia toimii hyvin.

”Silloin messuvieraalle voi antaa laitteen suoraan käteen, valaistus ja muut ympäristötekijät ovat vakiot ja joku voi koko ajan opastaa vierasta”, Järvinen kertoo.

Digikaappaus-hankkeessa tutkitaan markkinoiden kaappaamista digitaalisilla liiketoimintamalleilla. Hanke tarjoaa ratkaisuja siihen, miten kaapatuksi tulemista voidaan välttää ja miten kilpailijoilta voidaan kaapata markkinoita.

”Yrittäjille ja tutkijoille suunnatun AR/VR –koulutuksen järjestämisen keskeisenä syynä oli huoli eteläkarjalaisten yritysten hitaasta heräämisestä digitaaliseen murrokseen ja mahdollisuuksiin”, sanoo projektipäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulusta.

Suunnitteilla on muitakin koulutuksia. Niistä tiedotetaan myöhemmin.

http://www.digikaappaus.fi/

Pin It