Laatulupaukset

Saimaan ammattikorkeakoulu on kansainvälinen korkeakouluyhteisö, jossa on avoin ja kannustava ilmapiiri. Meillä opiskelija ja hänen hyvinvointinsa ovat keskiössä. Opetamme ajantasaisia, ammatissa hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Innostamme uuden oppimiseen ja annamme siihen keinot ja menetelmät. Tuemme opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Kansainvälisyys näkyy vahvasti arjessamme.

Saimaan ammattikorkeakoulu on työyhteisö, jossa osaamista, vastuullista asennetta työhön sekä kansainvälistä toimintaa arvostetaan. Kannustamme rohkeisiin kokeiluihin ja intohimoon löytää uutta. Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja tuemme yhteisöllisyyttä.

Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä vastuullisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Kehitämme uusia ratkaisuja tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Olemme innovatiivinen kumppani oman alueemme toimintaympäristön muutoksissa. Työllämme autamme omaa aluettamme menestykseen ja kansainvälistymiseen.