Saimaan ammattikorkeakoulu on kansainvälinen korkeakouluyhteisö, jossa on avoin ja kannustava ilmapiiri. Meillä opiskelija ja hänen hyvinvointinsa ovat keskiössä. Opetamme ajantasaisia, ammatissa hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Innostamme uuden oppimiseen ja annamme siihen keinot ja menetelmät. Tuemme opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Kansainvälisyys näkyy vahvasti arjessamme.

Pin It