Kevät toi Saimaan ammattikorkeakouluun joukon innokkaita lelujen rakentajia. Tämä toimii! -kilpailussa ideoitiin ja valmistettiin liikkuvia ja leikittäviä leluja. Leluille piti tehdä myös mainokset ja prosessin eri vaiheista piti pitää päiväkirjaa. Lappeenrannan aluekilpailuun osallistui 18 ryhmää Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueen kouluista. Kilpailun voitti Savonlinnan normaalikoulun joukkue teoksella Kalastusalus Fred. Työtä kehuttiin erityisesti monipuolisuudesta.

Tämä toimii! –kilpailu on vain osa LUMA-toimintaa, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa 3–19-vuotiaita tyttöjä ja poikia matematiikan, luonnontieteiden, tietotekniikan ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen.

LUMA tuo Lappeenrannan Skinnarilan kampukselle säännöllisesti eri-ikäisiä koululaisia. Kampuksen koulut Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto muodostavat yhdessä LUMA-keskus Saimaan. Tavoitteena on matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen korkea taso sekä osaajien riittävä määrä kaikkialla Suomessa.

LUMA Saimaalla on neljä osa-aluetta osa-alueita; KEY-hankkessa pohditaan ympäristö- ja energiakysymyksiä sekä kestävää kehitystä. Lisäksi hankkeessa tutustutaan kivien kiehtovaan maailmaan. Toimi ja laske kehittää toiminnallisia menetelmiä matematiikan opetukseen yhdessä Kaukaan ja Voisalmen koulujen kanssa. Robotiikka-osiossa ohjelmoidaan LEGO-robotteja. Se vastaa uudistuvaan opetussuunnitelmaan, jonka mukaan ohjelmointia opetetaan läpi koko peruskoulun. Peliohjelmoinnissa kehitetään ohjelmoinnin alkeisopetusta peruskoulutasolle ohjelmointiin tarkoitettujen pelien ja työkalujen avulla.

LUMA-keskus Saimaa (Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto) on perustettu 2012 ja se kuuluu valtakunnalliseen LUMA-keskusten verkostoon, jota koordinoi Helsingin yliopiston LUMA-keskus Suomi. Lappeenrannan LUMA-keskus on ainutlaatuinen, sillä se on ainoa, jossa myös AMK on mukana toiminnassa. LUMA-keskus Saimaan tavoitteena on, että Kaakkois-Suomen jokainen kunta ja koulu olisi jollain tasolla LUMA –toiminnassa.

Lisätietoja:

http://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/luma-keskus
http://www.lumate.fi/category/tama-toimii/
http://www.luma.fi/

Pin It