Saimaan ammattikorkeakoulun strategiakuva

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016 - 2020

Saimaan ammattikorkeakoulu on kansainvälinen korkeakoulu. Erityisvahvuutemme on Venäjän liiketoimintaan, verkostoihin ja kulttuureihin liittyvä osaaminen. Visiomme on, että vuonna 2025 olemme Suomen kansainvälisin korkeakoulu.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Toteutamme strategiaamme ja visiotamme neljän päämäärän avulla.

Ensimmäinen päämäärämme on tuoda kansainvälisyys osaksi opiskelijoiden, henkilökunnan ja paikallisten asukkaiden arkea. Tavoitteemme on toimia kansainvälistymisen väylänä Etelä-Karjalassa ja auttaa kansainvälisiä opiskelijoitamme integroitumaan Suomeen. Vahvistamme jatkuvasti omia suhteitamme kansainväliseen kumppaniverkostoon.

Toinen päämäärämme liittyy oppimiseen: meillä oppiminen on keskiössä. Opiskelijamme saavat vahvan osaamisen sekä innon ja kyvyn uuden oppimiseen. Heillä on mahdollisuus tehdä itsenäisiä valintoja yli perinteisten koulutus- ja ammattirajojen.

Kolmantena päämääränämme luomme Etelä-Karjalaan uutta elinvoimaa.  Tutkimus- ja kehitystoimintamme tuottaa kumppaneillemme uudenlaisia ratkaisuja, joita he voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Tavoitteenamme on yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa perustaa 1.1.2018 aloittava Lappeenrannan teknillinen yliopisto -konserni, jonka osana Saimaan ammattikorkeakoulu toimii. LUT-Saimia integraatio luo vetovoimaisen kampuksen, joka tuo alueelle elinvoimaa, synnyttää uutta liiketoimintaa, mahdollistaa älykkään monialaisuuden ja lisää tarjontaa opiskelijoillemme. Samalla toimintamme tehostuu.

Neljäs päämäärämme on henkilöstö. Henkilöstö on kilpailuetumme ja vahvuutemme. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista: edistämme henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia, parannamme sisäistä viestintää ja huolehdimme, että henkilöstömme osaaminen on ajan tasalla.

Saimaan ammattikorkeakoulun toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat ammattitaitoisuus, vastuullisuus ja avoimuus. Arvomme näkyvät korkeakouluyhteisön jäsenten kaikessa toiminnassa.

Lue tästä koko strategia

Pin It