Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
p. 040 480 9970
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tietoa hakemisesta löydät Saimaan ammattikorkeakoulun Hakuinfo-sivustolta: www.saimia.fi/haku

 

OIKAISUPYYNTÖ

 

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnasta tehtyyn päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Saimaan ammattikorkeakoulun rehtorille osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 

Määräaika oikaisupyynnön tekemiseen on ammattikorkeakoululain (2014/932) 58 §:n mukaisesti neljätoista (14) päivää valinnan tulosten julkistamisesta uhalla, että oikaisupyyntö muuten jätetään tutkimatta.

Viimeistään 29.11.2019 julkaistua opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö on toimitettava Saimaan ammattikorkeakoulun asiakirjapalveluihin 13.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Saimaan ammattikorkeakoulu käsittelee ja ratkaisee vain oikaisupyynnössä yksilöidyt Saimaan ammattikorkeakoulun hakukohteita koskevat oikaisuasiat.

 

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OIKAISUPYYNTÖOHJE

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Saimaan ammattikorkeakoulun rehtorille osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 

Määräaika oikaisupyynnön tekemiseen on ammattikorkeakoululain (2014/932) 58 §:n mukaisesti neljätoista (14) päivää valinnan tulosten julkistamisesta uhalla, että oikaisupyyntö muuten jätetään tutkimatta.

Oikaisupyynnön tekijä tai hänen asiamiehensä voi toimittaa oikaisupyynnön henkilökohtaisesti tai lähettäjän omalla vastuulla myös lähetin välityksellä, postitse tai sähköisenä: 

Saimaan ammattikorkeakoulu

Asiakirjapalvelut 

Yliopistonkatu 36 

53851 LAPPEENRANTA 

puhelin: 020 496 6411

sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta (Asiakirjapalvelut sijaitsee yliopiston 7-rakennuksen kolmannessa kerroksessa, huone 7352.1)

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava: 

  • oikaisupyynnön tekijän nimi ja kotikunta,
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa,
  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • millaista oikaisua vaaditaan sekä
  • millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisupyyntöön tulee liittää asiakirjat, joihin valittaja haluaa nojautua, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Saimaan ammattikorkeakoululle.

Pin It