Seitsemän itäsuomalaista korkeakoulua työstää yhteistyönä verkkomateriaalia Venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun ja opetukseen. Virtaa Venäjään-hankkeen tavoitteena on muodostaa erilaisia opintokokonaisuuksia, joita opiskelijat voivat hyödyntää kieli- ja kulttuuriopinnoissaan etänä.

”Tavoitteena on saada 10 – 12 opintopisteen kokonaisuus valmiiksi jo kesälukukaudelle 2017”, kertoo työryhmän puheenjohtaja, Saimaan ammattikorkeakoulun Kielikeskuksen päällikkö Ritva Kosonen.

Verkkopalveluun on suunniteltu esimerkiksi tiedonhankintaan, kulttuurien väliseen viestintään ja kielioppiin liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Lisäksi materiaaliin on suunnitteilla keskustelukerho, jossa opiskelijat voivat hyödyntää kielitaitoaan käytännössä.

”Suunnitteluun osallistuva ryhmä on suuri, mikä mahdollistaa sen, että materiaalia saadaan tuotettua paljon. Yhdessä saamme aikaan enemmän kuin yksin”, Kosonen iloitsee.

Saimaan amk:n lisäksi mukana on Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto sekä lähialueen ammattikorkeakoulut Karelia, Savonia, KYAMK ja MAMK.

Hanketta rahoittaa Cultura-säätiö ja se kestää vuoden 2016 loppuun saakka.

Pin It