Saimaan ammattikorkeakoulun julkaisut kertovat tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintamme tuloksista, joita voidaan hyödyntää yhtä lailla työelämässä kuin koulutuksessa. Useimmat julkaisut on saatavissa sähköisessä muodossa.

Julkaisemme tutkimustuloksia, raportteja, opinnäytetöitä ja opetusmateriaalia sekä muuta ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamaa aineistoa. Tavoitteena on tuoda esille koulumme osaamista sekä tuottaa muun muassa työelämää palvelevaa ja yleistä hyvinvointia edistävää tietoa.

Julkaistut opinnäytetyöt kootaan Theseus-verkkokirjastoon.

Pin It