Ohessa uusimpia julkaisuja

2018

Creating truly international higher education communities : International week 1.-5.2018
- Theseus-linkki

Kielivirtaa Saimaalta: matkalla
- Theseus-linkki

Opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen Saimaan ja Lahden ammattikorkeakouluissa
- Theseus-linkki

Projektista potkua pedagogiikkaan
- Theseus-linkki

2017

Case-työskentely organisaatiorajat ylittävissä kehittämistiimeissä / Saara Heikkonen, Teija Launiainen, Tarja Muikku, Tiina Sinkkonen, Heikki Sintonen, Jukka Sirkiä, Helena Sjögrén, Pasi Syrjä, Antero Tervonen, Leena Tynninen, Marianne Viinikainen, Antti Ylä-Kujala
- Theseus-linkki

Kielivirtaa Saimaalta: pyörteissä
- Theseus-linkki

Muuttuva sosiaalialan työ Etelä-Karjalassa / Tuija Nummela ja Helena Wright
- Theseus-linkki

Näkökulmia ensihoitotyön turvallisuuteen / Niina Nurkka, Simo Saikko (toim.)
- Theseus-linkki

Tulevaisuusorientoitunut opiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa / Tuuli Mirola (toim.)
- Theseus-linkki

UPDATE 2017 ON HIGHER EDUCATION: International week 25.-29.9.2017 / Tuuli Mirola (ed.)
- Theseus-linkki

 

2016

Ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan työssä tarvitsema kielitaito ja sen arviointi Saimaan ammattikorkeakoulussa / Ritva Kosonen (toim.)
- Theseus-linkki

Digitaalisuudella on monet kasvot - Saimaan ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun hyviä käytänteitä / Merja Heino (toim.)
- Thesus-linkki

Elinvoimaa alueelle - puheenvuoroja ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuudesta / Mari Härkönen, Pasi Juvonen, Riitta-Liisa Karjalainen, Terttu Kauranen, Paula Kokko, Anu Kurvinen, Jari Kähkönen, Heidi Myyryläinen, Pia Ruukki, Irene Salomäki, Julia Vanhanen, Marianne Viinikainen
- Theseus-linkki

Järjestöt oppimisen ja osallisuuden mahdollistajina: kokemuksia oppilaitosyhteistyöstä JOBI-hankkeessa / Sanna-Leena Mikkonen (toim.)
- Theseus-linkki

Kansainvälisten hankevalmiuksien vahvistaminen ammattikorkeakouluissa: johtopäätöksiä Horizonhub -hankkeesta 2014 - 2015 / Heidi Myyryläinen, Helena Puhakka-Tarvainen, Veli-Pekka Korhonen, Petri Murtomäki, Perttu Heino, Pirja Fagerlund, Aki Korpela, Jaakko Oksanen
- Theseus-linkki

Kielivirtaa Saimaalta - laineilla
- Theseus-inkki

Laadukas rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto työelämän tarpeisiin: rakentamisen YAMK-tutkinnon kehittämishankkeen loppuraportti / Timo Lehtoviita ja Paula Kokko (toim.)
- Theseus-linkki

Puheenvuoroja johtamisesta / Eija Heikkinen, Heidi Myyryläinen, Kimmo Nikkanen, Teija Sievänen, Anne Suikkanen, Katri Takala ja Kirsi Viskari
- Theseus-linkki

Sharing practices - this is my story, what is yours: International week 10. - 14.10.2016 / Tuuli Mirola (ed.)
- Theseus-linkki

Yhdistyksen varainhankinta ja lainsäädäntö / Timo Hynynen
- Theseus-linkki

2015

About nursing education and clinical settings: a collection of abstracts / Tuula Iivarinen, Emilia Laapio (ed.), Birgitta Lehto, Kirsti Sandell, Arja Sara-aho
- Theseus-linkki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: ensihoitopalvelut / Niina Nurkka, Tuuli Mirola, Tuukka Heikkinen, Henri Helle, Jukka Pesu, Janne Suomi, Tuomo Vento
- Theseus-linkki

International business: koulutusohjelman opiskelijoiden odotukset opinnoista Saimaan ammattikorkeakoulussa / Emmi Maijanen
- Theseus-linkki

Järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa / Marianne Suntio ja Sanna-Leena Mikkonen
- Theseus-linkki

Kielivirtaa Saimaalta: rajanylityksiä / Saimaan ammattikorkeakoulun kielikeskus
- Theseus-linkki

Kohti työelämäläheistä oppimista / Merja Heino (toim.)
- Theseus-linkki

Laatu hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksessa: kokoelma tiivistelmistä / Katja Kylliäinen, Emilia Laapio (toim.), Kirsti Sandell, Mia Tyrisevä-Ryösö
- Theseus-linkki

Mitä liikemies ja insinööri voisivat oppia taiteilijalta? Saiimaan ammattikorkeakoulun Lares-projekti 2014-2015 / Emmi Maijanen
- Theseus-linkki

Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa: tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa / Timo Lehtoviita
- Theseus-linkki 

Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa: tietomallinnuksen käyttö päiväkotihankkeessa / Timo Lehtoviita
- Theseus-linkki

Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa: tietomallien käyttömahdollisuudet rakennushankkeissa / Timo Lehtoviita, Anu Kainulainen, Juha Kemppi
- Theseus-linkki

Saimaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän sisäinen auditointi / Marika Turkia, Mikko Penttinen, Tanja Matikainen
- Theseus-linkki

Taiteilijaresidenssi Skinnarilan kampuksella: projektiraportti 2015 / Emmi Maijanen, Marika Hirvimäki, Eija Mustonen
- Theseus-linkki

TKI ja venäläinen rahoitus: mistä Venäjällä voi hakea rahoitusta projekteihin? / Minna Malankin
- Theseus-linkki

Verkkokauppa Venäjällä / Minna Malankin
- Theseus-linkki

 

2014

Baltic stone symposium 2013
Series A: Reports and research papers 30, ISBN 978-952-5714-94-4, ISSN 1797-7215

Challenges and opportunies of digital Era-CODe: Seminar in Lappeenranta 22.-25.9.2014 / Tuuli Mirola, Sari Jokimies (eds.)
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 33, ISBN 978-952-7055-00-7, ISSN 1797-7215

Challenges and opportunies of digital Era-CODe: Seminar in Lappeenranta 22.-25.9.2014 / Tuuli Mirola, Sari Jokimies (eds.)
- Theseus-linkki

Changing learning environment / Saimaa University of Applied Sciences, Saint-Petersburg State polytechnical university
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 35, ISBN 978-952-7055-04-5, ISSN 1797-7215

Changing learning environment / Saimaa University of Applied Sciences, Saint-Petersburg State polytechnical university
- Theseus-linkki

Kokoustaito (DVD) / Mirka Airesvuo
Sarja B: Oppimateriaaleja 1, ISBN 978-952-5714-93-7, ISSN 1797-7274

Rakennustyötä yli rajojen suomalainen rakennusliiketoiminta ja työturvallisuus Venäjällä / Minna Hakkarainentyöturvallisuus Venäjällä / Minna Hakkarainen
- Theseus-linkki

Venäläinen matkailija Itä-Suomessa, katsaus matkailun kehitykseen ja pomintoja nousevista trendeistä / Minna Hakkarainen, Jari Järviluoma, Petri Mujeja
- Theseus-linkki

Vieraast maast 1 ja 2 - erilaisia mutta samanlaisia: Empowerment of Families with Children hanke 2011-2014 / Risto Venäläinen, Tuula Iivarinen, Ouri Kokko-Muhonen, Minna Koponen (toim.)
Sarja A: Raportteje ja tutkimuksia 34, ISBN 978-952-7055-02-1, ISSN 1797-7215

Vieraast maast 1 ja 2 - erilaisia mutta samanlaisia: Empowerment of Families with Children -hanke 2011-2014 / Risto Venäläinen, Tuula Iivarinen, Outi Kokko-Muhonen, Minna Koponen (toim.)
- Theseus-linkki 

2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: mielenterveys- ja päihdepalvelut / Tuuli Mirola, Niina Nurkka, Kaisu Laasonen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 25, ISBN 978-952-5714-79-1, ISSN 1797-7215

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: mielenterveys- ja päihdepalvelut / Tuuli Mirola, Niina Nurkka, Kaisu Laasonen
- Theseus-linkki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: vammaispalvelut / Niina Nurkka, Tuuli Mirola, Kaisu Laasonen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 28, ISBN 978-952-5714-89-0, ISSN 1797-7215

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: vammaispalvelut / Niina Nurkka, Tuuli Mirola, Kaisu Laasonen
- Theseus-linkki

Ikäihminen haja-asutusalueella esteetön - elämä ja asuminen / Sanna Spets, Tuula Hämäläinen, Martti Muinonen, Sanna Natunen
- Theseus-linkki

Kielikysely syksyllä 2012: 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot / Tuuli Mirola, Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 31, 978-952-5714-95-1, ISSN 1797-7215

Kielikysely syksyllä 2012: 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot / Tuuli Mirola, Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen

Kirjoittamisen arvioinnin maamerkit Saimaan ammattikorkeakoulussa / Ritva Kosonen
Sarja A, Raportteja ja tutkimuksia 29, 978-952-5714-91-3, ISSN 1797-7215

Kirjoittamisen arvioinnin maamerkit Saimaan ammattikorkeakoulussa / Ritva Kosonen
- Theseus-linkki

Kiviklusterihanke: Geofysikaalisten mittaustulosten ja louhinnan aikaisten havaintojen vertailu graniittilouhimolla / Tuomo Tahvanainen, Eero Heikkinen, Markku Niemi, Pauli Saksa, Aimo Vuento
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 26, ISBN 978-952-5714-83-8, ISSN 1797-7215

Kiviklusterihanke: Geofysikaalisten mittaustulosten ja louhinnan aikaisten havaintojen vertailu graniittilouhimolla / Tuomo Tahvanainen, Eero Heikkinen, Markku Niemi, Pauli Saksa, Aimo Vuento
- Theseus-linkki

Das Licht und die Architektur / Ilkka Paajanen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 27, ISBN 978-952-5714-85-2, ISSN 1797-7215

Das Licht und die Architektur / Ilkka Paajanen
- Theseus-linkki

Nördliches Licht: Die sich unendlich wandelnden Eigenschaften des natürlichen Lichts am Saimaa-See / Timo Sihvo
- Theseus-linkki

Studies of developing Finnish-Russian business clusters : joint project of  Finnish and Russian master students / Minna Ikävalko, Sofia Rekord (eds.)
-Theseus-linkki

Voi hyvin yrittäjä: raportti pienyrittäjien työhyvinvoinnin tilanteesta ja työhyvinvointia edistävistä toimintatavoista Kaakkois-Suomessa / Eila Venäläinen, Paula Kärmeniemi, Maija Pitkänen (toim.)
- Theseus-linkki

2012

Anatominen piirustus: professori G. I. Manasherovin ohjauksessa tehtyjä anatomisia piirustuksia
Sarja D: Muita julkaisuja 13, ISBN 978-952-5714-55-5, ISSN 1797-724X

Connect Pro-järjestelmän käyttökokemuksia rakennustekniikan verkko-opetuksessa / Matti Hakulinen, Timo Lehtoviita, Martti Muinonen, Päivi Riikonen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 23, ISBN 978-952-5714-75-3, ISSN 1797-7215

Connect Pro-järjestelmän käyttökokemuksia rakennustekniikan verkko-opetuksessa / Matti Hakulinen, Timo Lehtoviita, Martti Muinonen, Päivi Riikonen
- Theseus-linkki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: aikuissosiaalityö / Tuuli Mirola, Niina Nurkka, Kaisu Laasonen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 20, ISBN 978-952-5714-66-1, ISSN 1797-7215

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: aikuissosiaalityö / Tuuli Mirola, Niina Nurkka, Kaisu Laasonen
- Theseus-linkki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: erikoissairaanhoidon vuodeosastot / Tuuli Mirola, Niina Nurkka, Kaisu Laasonen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 21, ISBN 978-952-5714-71-5, ISSN 1797-7215

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: erikoissairaanhoidon vuodeosastot
- Theseus-linkki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys / Niina Nurkka, Tuuli Mirola, Kaisu Laasonen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 24, ISBN 978-952-5714-77-7, ISSN 1797-7215

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys / Niina Nurkka, Tuuli Mirola, Kaisu Laasonen
- Theseus-linkki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: terveysasemat / Niina Nurkka, Kaisu Laasonen, Tuuli Mirola
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 18, ISBN 978-952-5714-62-3, ISSN 1797-7215

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: terveysasemat / Niina Nurkka, Kaisu Laasonen, Tuuli Mirola
-Theseus-linkki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: terveysasemien vuodeosastot / Kaisu Laasonen, Tuuli Mirola, Niina Nurkka
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 17, ISBN 978-952-5714-60-9, ISSN 1797-7215

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakastyytyväisyystutkimus: terveysasemien vuodeosastot / Kaisu Laasonen, Tuuli Mirola, Niina Nurkka
- Theseus-linkki

Hybridi- ja sähköajoneuvojen tekniikan esiselvitys / Seppo Jaakkola, Timo Iivarinen, Jani Rikka
- Theseus-linkki

Hybridiveneiden tekniikan esiselvitys / Timo Iivarinen, Seppo Jaakkola, Jani Rikka
- Theseus-linkki

Innostus nousi potenssiin sata: sosionomiopiskelijoiden kokemuksia draamaprojektista / Sanna-Leena Mikkonen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 22, ISBN 978-952-5714-73-8, ISSN 1797-7215

Innostus nousi potenssiin sata: sosionomiopiskelijoiden kokemuksia draamaprojektista / Sanna-Leena Mikkonen
- Theseus-linkki

Kiviklusterihanke: lohintateknologian kehittäminen / Tuomo Tahvanainen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 19, ISBN 978-952-5714-63-0, ISSN 1797-7215

Kiviklusterihanke: louhintateknologian kehittäminen / Tuomo Tahvanainen
- Theseus-linkki

Koru 4: International contemporary jewellery : Imatran taidemuseo 3.11. - 8.12.2012
Sarja D: Muita julkaisuja 15, ISBN 978-952-5714-68-5, ISSN 1797-724X

Kuvataiteen valtakunta 2012: taidekoulujen yhteisnäyttely
Sarja D: Muita julkaisuja 14, ISBN 978-952-5714-65-4, ISSN 1797-724X

Mitä ikinä haluat: Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikön opinnäytetyökatalogi 2012
Sarja C: Opinnäytetöitä 8, ISBN 978-952-5714-56-2, ISSN 1797-7231

Opinnäytetyö opiskelijan silmin / Jenni Pehkonen, Terttu Kauranen
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 16, ISBN 978-952-5714-54-8, ISSN 1797-7215

Opinnäytetyö opiskelijan silmin / Jenni Pehkonen, Terttu Kauranen
- Theseus-linkki

2011

Arviointiohjeet kieltenopetuksessa Saimaan ammattikorkeakoulu / Ritva Kosonen
Sarjua A: Raportteja ja tutkimuksia 14, ISBN 978-952-5714-49-4, ISSN 1797-7215

Arviointiohjeet kieltenopetuksessa Saimaan ammattikorkeakoulu / Ritva Kosonen
- Theseus-linkki

Esiselvitys Etelä-Karjalan pk-yrittäjien sähköisen markkinoinnin kehitystarpeista / Maaret Adomako, Elli Stranius, Sarita Valkonen
- Theseus-linkki

Etelä-Karjalan kiviklusteri: väliraportti / toim. Kirsi Taivalantti
Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 15, ISBN  978-952-5714-51-7, ISSN 1797-7215 

Kiven henki
Sarja D: Muita julkaisuja 11, ISBN 978-952-5714-47-0, ISSN 1797-724X

Koneensuunnittelun yhteistyömalli Saimaan amk:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välillä: Osa 1: Vahvuusalueiden ja resurssien selvitys TKI-toiminnassa ja opetuksessa / Kimmo Kerkkänen, Jussi Sopanen, Heikki Turhanen
- Theseus-linkki

Koneensuunnittelun yhteistyömalli Saimaan amk:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välillä: Osa 2: Esiselvityksen tuloksien jalkauttaminen käytännön malleiksi yhteistyön eri osa-alueilla / Kimmo Kerkkänen, Jussi Sopanen, Jenna Partinen
- Theseus-linkki 

Opinnäytetyö ohjaajan silmin: kokemuksia ja näkemyksiä opinäytetyön ohjauksesta Saimaan ammattikorkeakoulussa / Eija-Hilkka Anttila, Tuuli Mirola
- Theseus-linkki

The spirit of stone
Series D: Other publications 12, ISBN 978-952-5714-48-7, ISSN 1797-724X

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) infrastruktuuri ja osaaminen Saimaan ammattikorkeakoulussa vuonna 2010: raportti muun henkilökunnan tuloksista / Pasi Juvonen
- Theseus-linkki

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) infrastruktuuri ja osaaminen Saimaan ammattikorkeakoulussa vuonna 2010: raportti opetushenkilökunnan tuloksista / Pasi Juvonen
- Theseus-linkki

Untitled: Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikön opinnäytetyökatalogi 2011
Sarja C: Opinnäytteitä 7, ISBN 978-952-5714-45-6, ISSN 1797-7231

Yhdessä ja erikseen: matkalla työnohjaajaksi / Tuija Nummela
- Theseus-linkki

2010

Loppu-Alku: Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen yksikön opinnäytetyökatalogi 2010
Sarja C: Opinnäytteitä 22, ISBN 978-952-5714-22-7, ISSN 1797-7231

Opinnäytetyön ohjausprosessit ja yhteiset toimintamallit : Case: Sähköisen työkalun suunnittelu ja implementointi Saimaan ammattikorkeakouluun

2009

Ilja Repin: Penatyssa oli onnemme
Sarja A, Raportteja ja tutkimuksia 1, ISBN 978-952-574-16-6, ISSN 1797-7215

Ilya Repin: In Penaty we were happy
Sarja A, Raportteja ja tutkimuksia, ISBN 978-952-5714-17-3, ISSN 1797-7215

Kesämaisemia Suomesta
Series D: Other puplications 1, ISBN 978-952-5714-15-9, ISSN 1797-724X

Koru 3: International contemporary jewellery
Sarja D: Muita julkaisuja 6, ISBN 978-952-5714-21-, ISSN 1797-724X

Tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri ja osaaminen Saimaan ammattikorkeakoulussa vuonna 2009 : raportti opetushenkilökunnan tuloksista

Tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri ja osaaminen Saimaan ammattikorkeakoulussa vuonna 2009 : raportti muun henkilökunnan tuloksista

Etelä-Karjala nuorten näkökulmasta

2008

Makuja Saimaalta
Sarja: Keittokirjoja 1, ISBN 978-952-5714-14-2, ISSN 1797-7258

Urakanava-projekti

2007

Taste of Lake Saimaa
Series: Cookbooks 2, ISBN: 978-952-5155-97-8, ISSN 1796-8755

Paljonko palkkaa kesätyöstä?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It