Teksti ja kuva: Jonna Mielonen-Jumisko

Yhteiskunta muuttuu niin nopeasti, että tietojen päivittäminen omin avuin ei enää onnistu, tuumasi nuorisotyönohjaaja Marjo Hänninen.

Niinpä hän hakeutui opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Saimaan ammattikorkeakouluun. Nyt takana on puolisentoista vuotta opiskelua.

”Uutta tietoa on tullut. Samalla on saanut muuttaa omaa ajattelutapaansa ja tietyllä tavalla haastaa omia, vanhoja ajatusmalleja”, Hänninen kertoo.

Hänninen opiskelee Uusyhteisöllisyyden, osallisuuden ja johtamisen koulutuksessa. Koulutus on suunnattu sosiaalialan asiantuntijoille.

Hänninen on koulutukseltaan diakoniatyön sosionomi. Hän työskentelee Lappeenrannan seurakunnassa nuorisotyönohjaajana.

”Työni on hyvin käytännönläheistä, olen nuorten kanssa esimerkiksi rippileireillä. Koen kuitenkin, että olen saanut opinnoista uusia eväitä myös työhöni.”

Opintojen sisältö on ollut monipuolista, Hänninen kertoo. Kursseja on ollut tilastotieteestä johtamiseen ja uusyhteisöllisyyden käsittelemiseen. Lähiopetusta on noin kaksi kertaa kuukaudessa perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Sen lisäksi opiskeluun kuuluu runsaasti kirjallisia tehtäviä.

”Aluksi työmäärä hieman säikäyttikin, mutta hyvin siitä on kuitenkin selvinnyt. Tietysti opiskelu työn ohella on haastavaa, mutta sen jaksaa kyllä, kun tietää, että tilanne on väliaikainen.”

Uusyhteisöllisyyden, osallisuuden ja johtamisen koulutusta Hänninen suosittelee etenkin heille, jotka haluavat avartaa näkökenttäänsä. Koulutus sopii kaikille, myös perusduunareille, jollaiseksi Hänninen kutsuu itseään.

”Vaikka käsiteltyjä asioita ei pystyisi suoraan soveltamaan omassa työssään, ne avartavat kuitenkin ajatusmaailmaa. Lisäksi koulutuksessa on käyty todella hyvin läpi yhteiskunnassa tapahtumia muutoksia – asioista on pysyttävä kärryillä kun työskentelee nuorten kanssa.”

Tällä hetkellä Hänninen nauttii työstään nuorison parissa. Jossain vaiheessa työpaikan vaihdos voi kuitenkin olla ajankohtaista.

”Jos päättäisin vaihtaa työtä, ylempi korkeakoulututkinto avaa minulle huomattavasti enemmän vaihtoehtoja. Voisin hyvinkin nähdä itseni asiantuntijatyössä, ja siihen koulutus antaa oikein hyvät eväät.”

Pin It