Teksti ja kuva: Jonna Mielonen-Jumisko

Tia Windahlilla oli yli kymmenen vuoden kokemus ensihoidon työstä, kun hän ryhtyi pohtimaan jatko-opintoihin hakeutumista.

”Ensihoidon tehtäväkenttä on kehittynyt melko lyhyessä ajassa aikamoisin harppauksin. Pikkuhiljaa minulle valkeni, että myös oma osaamiseni tarvitsi päivitystä”, Windahl kertoo.

Hän aloitti opiskelun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa syksyllä 2015. Lähiopetusta oli kahdesta neljään päivää kuukaudessa. Niiden lisäksi opiskelijat tekivät runsaasti kirjallisia tehtäviä.

”Luennoitsijoiksi saapui alan nimekkäimpiä asiantuntijoita ympäri Suomen. Tenttejä meillä ei ollut kuin yksi, mutta kirjoitettavaa oli sitäkin enemmän.”

Perheelliselle vuorotyötä tekevälle henkilölle opiskelun aikatauluttaminen ei aina ollut yksinkertaista. Windahl aikataulutti opiskeluun käytettävän ajan etukäteen kalenteriinsa, jolloin myös perhe sai tietoonsa ennakkoon ne päivät, jolloin äitiä ei kannattanut häiritä.

”Suurin osa meistä teki vuorotyötä ja ryhmätöiden aikatauluttaminen oli siitä syystä hankalaa. Lopulta ryhmätyöskentely sujui kuitenkin verrattain kivuttomasti uusien verkkotyökalujen ansiosta.”

Windahl suosittelee YAMK-opintoja motivoituneille opiskelijoille, jotka haluavat edetä esimiestehtäviin tai suunnittelevat esimerkiksi jatko-opintoja. Opiskelu avaa uusia näkökulmia ja antaa tuoreita menetelmiä oman työn kehittämiseksi.

Windahlilla itsellään taustalla kyti ajatus mahdollisuudesta siirtyä siisteihin sisätöihin tutkinnon suoritettuaan. Se toteutui lopulta nopeammin kuin hän osasi ennakoida – opintojen loppuvaiheessa opiskelupaikka vaihtui työpaikaksi ja nyt hän työskentelee tuntiopettajana Saimaan ammattikorkeakoulussa.

”Minulle opinnoista oli todellakin konkreettista hyötyä. Uskon, että opiskelu hyödyttää myös heitä, jotka jo ovat esimies- tai johtotehtävissä, sillä opinnoissa on mahdollisuus syventää tietoja ja luoda uusia verkostoja.”

Pin It