Sosiaalialan opiskelijat Suomesta ja Saksasta pohtivat alaansa liittyviä eettisiä kysymyksiä yhteisellä opintojaksolla keväällä 2019. Mitä opintojakso antoi? Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskeleva Anna Gestranius kertoo.

Teksti: Anna Gestranius
Kuva: Ilona Pesu

Keväisenä mutta kylmänä huhtikuun viikkona kahden eri maan opiskelijat kokoontuivat eettisten ongelmien ääreen Saimaan ammattikorkeakoulun (SAIMIA) Skinnarilan kampukselle.

SAIMIAn ja saksalaisen HTW Saarin sosiaalialan opiskelijat suorittivat yhdessä opintojakson Social Work as a Human Rights Profession. Opintojakso aloitettiin helmikuussa yhteisellä verkko-osuudella. Viikkojen etätyöskentely huipentui seminaareihin, kun saksalaiset opiskelijat ja lehtorit matkustivat Saksan Saarbrückenistä Lappeenrantaan. Lappeenrannassa ihasteltiin Suomen luonnon monimuotoisuutta ja sitä, että miten ihmeessä täällä voi juoda vessan hanasta vettä.

Neljä pienryhmää pohti sosiaalityön eettisiä dilemmoja alan lehtorien ohjauksella. Saimme perehtyä maahanmuuttajiin, kodittomuuteen, vammaisuuteen ja lastensuojelua koskeviin asioihin monesta eri näkökulmasta yhteisellä kielellä, englannilla.

Kehittämämme todentuntuiset esimerkit tekivät pohdinnoista eläviä ja keskustelevia. Miten suhtautua kehitysvammaisten henkilöiden väliseen seksuaalisuuteen ja perheenperustamiseen? Miten toimia epäillessään lapsen kaltoinkohtelua ja pahoinpitelyä? Miten tukea pakolaisäitiä, jonka lapsi on jäänyt lähtömaahan? Entä täytyykö mahdollisen vuokranantajan saada tietää asunnottoman asunnonhakijan henkilökohtaisista haasteista?

Asiakastilanteita peilattiin sosiaalityöntekijöitä koskeviin lakeihin, asetuksiin ja humanitaariseen ihmisoikeustyöhön. Viitekehyksenä käytettiin sosiaalietiikan filosofista teoriaa.

Työskentely oli hyvin avartavaa. Totesimme, että maailmanlaajuisista ihmisoikeussopimuksista huolimatta ihmisten perusoikeudet eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Epäkohtia yhdessä pohtimalla viisastuimme siinä, miten voimme käsitellä ja edistää näitä kysymyksiä tulevassa työssämme. Ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden edistäminen haastaa ammattilaisina meitä näkemään sosiaalialan työn nimenomaan ihmisoikeustyönä.

Ryhmässä oli tilaa jokaisen mielipiteelle ja vuorovaikutus oli sujuvaa. Tulevina ammattilaisina saimme kokea, millaista on työskennellä monikulttuurisessa sosiaalialan asiantuntijoista koostuneessa ryhmässä.

Vaikka ikimuistoinen viikko oli lyhyt, siitä jäi Saarbrückenin ja Lappeenrannan 1700 kilometrin välimatkan kestävä opiskelukaveruus monen suomalaisen ja saksalaisen välille. Kannustan kaikkia osallistumaan kansainvälisiin opintoihin!

Lue myös: Social Work as a Human Rights Profession – Finnish and German students discuss important topics, and learn to know different social systemsms

Pin It