Annamari Kinnunen päätti suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon, koska halusi kehittyä esimerkiksi markkinoinnissa.

online kasitelty kinnunen1
Annamari Kinnunen on erikoistunut taidegrafiikkaan, mutta viime aikoina hän on myös piirtänyt ja hyödyntänyt animaatiota piirtämisen esittämisen välineenä. Kuva on Ars Kuvansi -näyttelystä. Taustalla näkyvä animaatioteos Olet malttamaton, kun pyydän sinua olemaan hetken aloillasi on Kinnusen YAMK-opinnäytetyö.

Teksti: Ilona Pesu
Kuva: Juho Sihvonen

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Annamari Kinnunen, savonlinnalainen kuvataiteilija. Opiskelen kuvataiteen ylempää AMK-tutkintoa Saimaan ammattikorkeakoulussa ja työskentelen kuvataiteen tuntiopettajana Savonlinnassa. Lisäksi teen omaa taiteellista työtä, ja juuri nyt olen Joroisten Kuvansissa tekemässä Ars Kuvansi -näyttelyä.

Ylemmistä AMK-opinnoistani on jäljellä kolme lähiviikkoa, ja ensi syksynä jatkan vielä Aalto-yliopistoon kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin, joista saan opettajan pätevyyden esimerkiksi yläkouluun ja lukioon.

Miten päädyit opiskelemaan kuvataiteen ylempää AMK-tutkintoa?

Olin valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta ja ollut viisi vuotta työelämässä. Alkoi tuntua siltä, että voisin opiskella lisää – työelämässä huomasin esimerkiksi, että markkinointiosaamiseni oli aika onnetonta! [Nauraa.] Kun tietää omat kehityskohteensa, YAMK-opinnoista voi hakea niihin lisää oppia.

Opiskelu on AMK-opintoihin verrattuna teoreettisempaa, mutta on vastannut hyvin omia odotuksiani. Taiteen teoriaan, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvät opinnot ovat mielenkiintoisia, ja teoriaosaamisen kautta pystyy esimerkiksi sijoittamaan itseään ja omaa tekemistään taiteen kentälle myös teorian tasolla.

Kuinka olet yhdistänyt työn ja opiskelun?

Ammattikorkeakoulun sijainti oli aika ratkaiseva, kun mietin opiskeluvaihtoehtoja. Muutin YAMK-opintojeni alussa Imatralle*, josta pystyin kulkemaan Savonlinnaan iltatöihin myös lähiviikkojen aikana. Opinnoissa on yleensä yksi lähiviikko kuukaudessa, mikä sopi omaan tilanteeseeni hyvin.

Usein sanotaan, että ylempi AMK-koulutus antaa myös verkostoja. Miten se on näkynyt opinnoissa?

Jo oma opiskeluryhmä antaa verkostoja, sillä suurin osa ryhmästä oli ennestään tuntemattomia. Meitä on kymmenen eri ikäistä ja eri taustoista tulevaa taiteilijaa ja koen, että tärkeimmät verkostot ovat syntyneet heidän kanssaan. Lisäksi verkostoja tulee tietenkin opettajien ja lopputyönäyttelyn kautta. Opinnäytetyönäyttelymme järjestettiin kesällä 2019 Helsingissä Forum Boxissa.

Millaisia suunnitelmia sinulla on valmistumisen jälkeen?

Haluaisin tulevaisuudessakin yhdistää opetustyön ja oman taiteellisen työn sekä kehittyä molemmilla osa-alueilla. Opettaminen on antoisaa, ja se on myös keino rahoittaa taiteellista työskentelyä.

Kenelle kuvataiteen ylempi AMK-koulutus mielestäsi sopii?

Taiteilijoille, jotka haluavat uudistaa omaa tekemistään ja kaipaavat uusia näkökulmia. Opiskelu vaatii myös halua kirjoittaa, sillä kirjallisia töitä on enemmän kuin AMK-opinnoissa. Minulle kirjoittaminen on luontevaa ja odotinkin sitä.

Kuvataiteen ylempi AMK-koulutus

  • Kuvataiteen ylemmässä AMK-koulutuksessa syvennetään kuvataiteen teoreettista ja taiteen tekemisen osaamista.
  • Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Tutkintonimike on kuvataitelija ylempi AMK.
  • Koulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville kuvataiteen ammattilaisille, joilla on AMK-tutkinto kuvataiteesta tai muulta soveltuvalta alalta (esim. muotoilija AMK) sekä kolme vuotta alan työkokemusta. Opiskelu on monimuoto-opiskelua.

Kuvataiteen ylempi AMK-koulutus alkaa tammikuussa 2020 Lappeenrannassa. Hae opiskelemaan yhteishaussa 4.–18.9.2019. Lisätietoja koulutuksesta: saimia.fi/haku.

*Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutus muutti kesällä 2019 Imatralta Lappeenrantaan.

Pin It