Teksti ja kuva: Jonna Mielonen-Jumisko

Saimaan ammattikorkeakoulu on tiivis ja avoin yhteisö, jossa opiskelijat pääsevät vaikuttamaan opintojen kulkuun ja arkisiin asioihin.

Näin linjasi Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi, joka antoi helmikuussa Saimaan ammattikorkeakoululle kansallisen laatuleiman. Samaa mieltä on Sanna Nurmiainen, joka valmistui marraskuussa sosionomi yamk-opinnnoista.

Esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö toimi opintojen aikana todella hyvin, Nurmiainen toteaa.

”Palautetta annettiin kursseilla jatkuvasti suoraan opettajalle. Usein palautteen vaikutuksen näki jo kurssin aikana, kun opettaja saattoi muokata kurssin painopisteitä saadun palautteen perusteella sellaiseksi, mitä me opiskelijat koimme erityisesti tarvitsemamme.”

Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-koulutus oli yksi Karvin erillisistä auditointikohteista. Koulutus on Karvin mukaan edistyneellä tasolla. Se on ylin mahdollinen arvio.

Nurmiainen ei arviosta yllättynyt, sillä hän on nähnyt käytännössä, kuinka koulutuksessa esimerkiksi huomioidaan opiskelijoiden antama palaute. Myös työelämän vaateita kuunneltiin Nurmiaisen mukaan opinnoissa hyvin. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat yleensä työelämässä ja siten he myös tietävät, mitä työelämä juuri sillä hetkellä vaatii.

Sitä tietoa opiskelijat veivät jatkuvasti eteenpäin.

”Koulu tunnistaa työelämän vaateet, on vastattava siihen mitä pyydetään. Opintojen sisältö muuttuu jatkuvasti, kuten työelämäkin, hyvä niin. Tällöin vastataan siihen tarpeeseen, joka työelämässä odottaa.”

Nurmiainen työskentelee palveluohjaajana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Hän on ollut samassa työssä siitä lähtien, kun valmistui sosionomiksi.

Ylemmän korkeakoulututkinnon hän uskoo antavan lisää mahdollisuuksia tulevaisuuden töihin.

”Esimerkiksi sote-uudistuksen myötä osaajia tullaan tarvitsemaan yhä enemmän. Uskon, että opinnot auttavat minua tulevaisuudessa. ”

Lue Saimaan ammattikorkeakouluun hakemisesta: https://www.saimia.fi/haku/fi/kevaan-yhteishaku

Lisätietoa Karvin laatuauditoinnista: https://karvi.fi/2017/02/24/laatuleima-saimaan-ammattikorkeakoululle-pitkajanteinen-laadunhallinnan-kehittaminen-tuottanut-tuloksia/

Pin It