Teksti: Jonna Mielonen-Jumisko | Kuvat: Jonna Mielonen-Jumisko, Anne Leppänen ja Ville Ilmaranta

Tilaustyö ikäihmisten palvelukotiin oli Anne Leppäselle, Ville Ilmarannalle ja Lauri Inkiselle uusi kokemus.

Saimaan ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijoiksi valmistuvat opiskelijat toteuttivat ensimmäisen teoksensa yhteistyönä Joutsenon Leivontien palvelutaloon.

Sana levisi, ja pian myös joutsenolainen Penttiläntien palvelukoti toivoi seinilleen uusia maalauksia.

”He toivoivat maisemia. Siitä lähdimme liikkeelle, mutta muuten saimme vapaat kädet”, Ilmaranta kertoo.

Ensimmäisen kerran teoksista käytiin keskusteluja vuosi sitten keväällä. Suunnittelutyö alkoi toden teolla syksyllä ja maalaaminen marraskuussa.

Helmikuun lopulla teokset saatiin seinille.


Lauri Inkisen maisema täytti sille annetun tilan Penttiläntien palvelukodissa. Inkinen innostui projektista ja jatkoi aiheen käsittelyä myös opinnäytetyössään.

Palvelukodissa asuu paljon muistisairaita. Siksi henkilökunta toivoi teosten olevan maisemia, sellaisia, jotka herättäisivät heissä tuntemuksia ja auttaisivat muistamaan.

Liikaa asukkaiden sairauksiin ei kuitenkaan kiinnitetty huomiota.

”Asukkaat ovat ihmisiä. Maalaukset tulivat heidän kotiinsa ja tärkein tavoite oli saada heidän viihtyvyyttään paranemaan”, Inkinen sanoo.

Maisema-teeman lisäksi opiskelijoiden työtä rajoitti tilat, joihin teosten oli mahduttava. Muuten he saivat vapaat kädet.

Ensimmäiset luonnokset valmistuivat syksyllä ja asukkaat antoivat niistä palautetta. Sen perusteella lopullisten töiden tekeminen alkoi.


Yhdessä Ville Ilmarannan teoksessa on kaunis merimaisema.


Luonto on teoksissa vahvasti läsnä. Anne Leppäsen teoksessa on kesäinen tunnelma.

Työskentely tilauksesta on tulevan työelämän kannalta hyvä, opiskelijat pohtivat. Työkokemus on kullanarvoista ja myös yhteistyökyvyn osoittaminen on tärkeää.

Myös ympäristö oli mielenkiintoinen. Palvelutaloon tehtävä taide ei ole taiteilijan jokapäiväistä massaa, ja siksi projekti kiinnosti Leppästä, Ilmarantaa ja Inkistä.

Inkinen jatkaa teeman työstämistä parhaillaan opinnäytetyössään. Kolmikko valmistuu kuvataiteilijoiksi tänä keväänä.

”Tästä on hyvä jatkaa työelämään”, Ilmaranta sanoo.

Pin It