Teksti ja kuva: Jonna Mielonen-Jumisko

Heidi Turkia ei ole aivan tavallinen tohtoriopiskelija.

Hän aloittelee parhaillaan väitöskirjaansa Helsingin yliopistoon ja työskentelee samalla päivätyössään Kelan Etelä-Karjalan alueen ryhmäpäällikkönä.

Erilaiseksi Turkian tilanteen tekee se, ettei hän ollut opiskellut päivääkään yliopistossa ennen tohtoripintojensa alkua.

Turkialla on taustallaan nuoriso-ohjaajan ammattikorkeakoulututkinto jo sosionomian ylempi ammattikorkeakoulutukinto. Yamk-opinnoista innostuneena hän halusi jatkaa opiskeluaan ja väitellä tohtoriksi.

Tohtoriopintonsa hän kevättalvella. Parhaillaan Turkia valmistelee tutkimustaan Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tutkimusohjelmassa, aiheenaan Kelan ja sosiaalitoimen välinen yhteistyö.

”Tutkimusaiheeni liittyy hyvin läheisesti omaan työhöni. Joutuisin miettimään näitä asioita joka tapauksessa, joten voin samalla tehdä asiasta tutkimusta.”

Tähän pisteeseen tuleminen ei ollut aivan yksinkertaista. Vaikka ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman pätevyyden kuin yliopistossa suoritettu maisterintutkinto, opiskelun jatkaminen yamk-tutkinnon jälkeen tohtoritasolla ei ole vielä kovin yleistä.

”Olin yhteydessä moneen yliopistoon, mutta niistä vastattiin minulle kieltäväksi. Lopulta, kun oma tutkimussuunnitelmani oli jo melko valmis ja olin saanut ennalta tiedon, mihin yliopistoon ja keneen professoriin minun pitäisi ottaa yhteyttä, asiat alkoivat edetä.”

Turkian aikaisemmat tutkinnot ovat ammattikorkeakoulusta: hän on valmistunut nuorisotyönohjaajaksi Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Ylemmän amk-tutkinnon hän suoritti Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa.

Ammattikorkeakoulu on aina tuntunut hänelle luontaiselta vaihtoehdolta, sillä opinnot ovat olleet käytännönläheiset.

”Esimerkiksi, kun aloitin yamk-opinnot, työskentelin jo johtotehtävissä. Pystyin soveltamaan useita oppimiani asioita käytäntöön ja se motivoi vielä entisestään opiskelemaan.”

Valmistumisensa jälkeen hän on jatkanut samassa työssään, mutta vastuu on viime vuosina kasvanut.

Turkia pitää opiskelua enemmän harrastuksenaan kuin velvollisuutena. Siksi tohtoriopintojen aloittaminen kutkutti.

”On ihanaa istua sohvan nurkassa ja tutkia”, hän nauraa.

Väitöstutkimuksesta haaveilevalle yamk-opiskelijalle hänellä on muutama vinkki.

”Yamk-opintoihin kannattaa panostaa, sillä arvosanoilla on vaikutusta. Väitöstutkimuksen aihe kannattaa myös pohtia etukäteen tarkkaan ja selvittää, kuka yliopiston professori olisi aiheesta kiinnostunut. Professoriin kannattaa olla yhteydessä jo ennen opiskeluhakemuksen jättämistä.”

Pin It