Etelä-Karjalan III Hoitotiedepäivässä palkittiin Saimaan ammattikorkeakoulun hoitotyön opinnäytetöitä ja harjoitteluohjaajia.

sote palkitut nettisivut
Eturivissä Johanna Muhonen (vas.), Iris Saanila ja Jenni Hämäläinen, takarivissa Sari Lavado (vas.) ja Jaana Ahl. Kuvasta puuttuu Suvi Kostiainen.

Saimaan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat äänestivät vuoden harjoitteluohjaajiksi Jenni Hämäläisen ja Suvi Kostiaisen. Hämäläinen työskentelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Sammonkodissa ja ohjasi muun muassa englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijoita. Kostiainen on töissä Etelä-Karjalan keskussairaalassa K5-osastolla.

Hoitotyön vuoden AMK-opinnäytetyönä palkittiin Iris Saanilan ja Johanna Muhosen tutkielma "Ajaako nyky-yhteiskunta lapset digitaalisten laitteiden aktiivikäyttäjiksi?" – Päiväkoti-ikäisen lapsen ruutuaikaopas vanhemmille.
 
Paras ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö oli Jaana Ahlia ja Sari Lavadon Pitää täs maailmas nyt sen verran pystyy olee läsnä – etäjohtaminen Eksotessa.
 
Molemmat opinnäytetyöt on julkaistu Theseuksessa. Saanilan ja Muhosen opinnäytetyö löytyy täältä ja Ahlin ja Lavadon täältä.
 
Etelä-Karjalan hoitotiedepäivää vietettiin Saimaan ammattikorkeakoululla torstaina 9. toukokuuta 2019. Päivän järjestivät SAIMIA, Saimaan sairaanhoitajat ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Tapahtuman teemoja olivat hoitotyön eettisyys, digitalisaatio ja tulevaisuus kliinisessä hoitotyössä.
Pin It