Teksti: Samuli Nikkanen | Kuva: VTT

Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen Kooler-projekti on päättymässä. Tekesin rahoittamassa Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) hankkeessa kehitettiin uudenlaista Kooler-ratkaisua, joka estää sähkömoottorin ylikuumenemisen jäähdyttämällä käämejä nesteellä.

Viimeisin Kooler-tekniikan testaus toteutettiin kesän 2017 aikana. Testauksen tuloksena todettiin, että tuote on valmis kaupallistamiseen – syksyn aikana onkin odotettavissa uutta Kooler-tekniikkaan perustuvaa liiketoimintaa.

Kehitystyön viimeinen ponnistus oli LUT Voiman laboratoriossa rakennetun prototyypin testaaminen kaupunkiliikenteen linja-autossa. Testaus tapahtui VTT:n Espoo laboratoriossa kesän 2017 aikana eBus:n moottorina. Testaukset osoittivat, että moottorin rakenne sopii hyvin esimerkiksi linja-auton voimalinjaan, joko täyssähkö- tai hybriditoteutuksena. Jäähdytys toimi jopa odotettua paremmin ja moottorin kuumeneminen ei millään kuormitustasolla ollut ongelma. Kehittämistarpeita huomattiin olevan oheislaitteissa, mutta niidenkään toiminnassa ei ollut erityisiä ongelmia.

Projektin ohjausryhmässä oli mukana Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT:n edustajia sekä elinkeinoelämän asiantuntijoita. Ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran kokoukseensa VTT:n Espoon laboratorioon, tutustui testilaitteistoon ja ”otti tyypit” eli pääsi mukaan koeajolle. Kyyti oli tasaista ja sujuvaa ja mikäli jäähdytyskierron pumppu ei olisi metelöinyt, kyyti olisi ollut myös äänetöntä – sähkömoottorin yksi etu.

Testauksissa on nyt todennettu Kooler-tekniikan edut sähkömoottorin toiminnalle. Suoranestejäähdytys mahdollistaa moottorin koon optimoimisen, sillä kuumenemisen varalle ei tarvita ylimitoitusta. Uudenlainen rakenne jatkaa moottorin elinkaarta huomattavasti, mikä parantaa kokonaistaloudellisuutta. Kaikilla edellämainituilla seikoilla on taloudellisen hyödyn lisäksi ekologinen vaikutus.

Kooler-tekniikkaa on kehitetty kaupallistamista varten kahden vuoden ajan. Tekniikka on valmis kaupallistettavasti ja sille on olemassa markkinoita. Edessä on kuitenkin kivinen ja monihaarainen polku, kuten ohjausryhmän puheenjohtaja totesi.

Pin It