Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat käytäntöön suuntautuvan vaihtoehdon perinteisille yliopisto-opinnoille. Monipuoliset työelämäyhteydet turvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuneille hyvän työllisyyden.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on selvästi käytännönläheisempää kuin esimerkiksi yliopistossa. Opintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Työharjoittelua on paljon, samoin erilaisia työelämälle tehtäviä projektiopintoja.

Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210–240 opintopistettä. Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5–4 vuotta. Osan opinnoista voi suorittaa myös ulkomailla joko harjoittelussa tai yhteistyökorkeakouluissamme.

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulutukinnon (YAMK). Ennen YAMK-opintoihin hakeutumista hakijalla täytyy olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. AMK-tutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa myös yliopistojen maisteriohjelmissa.

Sosiaali- ja terveysala | Tekniikka | Liiketalous | Hotelli- ja ravintola-ala | Kuvataide

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu yhdistyvät 1.1.2020 LAB-ammattikorkeakouluksi. Tutustu koulutuksiin nyt ja hae kevään yhteishaussa LABiin!

Pin It