Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat käytäntöön suuntautuvan vaihtoehdon perinteisille yliopisto-opinnoille. Monipuoliset työelämäyhteydet turvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuneille hyvän työllisyyden.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on selvästi käytännönläheisempää kuin esimerkiksi yliopistossa. Opintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Työharjoittelua on paljon, samoin erilaisia työelämälle tehtäviä projektiopintoja.

Saimaan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa voi opiskella insinööriksi, rakennusmestariksi, tradenomiksi, restonomiksi, ensihoitajaksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, fysioterapeutiksi, sosionomiksi ja kuvataiteilijaksi. Liiketaloutta, hotelli- ja ravintola-alaa sekä tekniikkaa voi opiskella myös kokonaan englanninkielisissä koulutusohjelmissa.

Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210–240 opintopistettä. Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5–4 vuotta, ja siihen kuuluu puolen lukuvuoden työharjoittelu. Osan opinnoista voi suorittaa myös ulkomailla joko harjoittelussa tai yhteistyökorkeakouluissamme.

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulutukinnon (YAMK). Ennen YAMK-opintoihin hakeutumista hakijalla täytyy olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. AMK-tutkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa myös yliopistojen maisteriohjelmissa.

Pin It