Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskellaan yritystoiminnan perusperiaatteita pelaamalla. Liiketalouden (IB) ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat eteensä BTI Factory –pelilaudan, leikkirahaa ja kirjan, jonka mukaan heidän yrityksensä tarina etenee. Pelaajien tehtävä on saada yrityksensä kannattamaan, siihen he saavat aikaa kolme vuotta eli 12 pelikierrosta. Peli opettaa, kuinka yrityksen reaaliprosessit ja rahaprosessit kytkeytyvät toisiinsa. Saimaan ammattikorkeakoulussa peliä testattiin IB14-ryhmän kanssa kevään opintojaksolla Case work in local businesses.

Pelaajat myöntävät, että idea on hyvä. Opiskelijoiden antama palaute kurssista olikin erittäin hyvää.

”Tämä on tosi konkreettista, jos vertaa siihen, että luetaan vain kirjoja. On helpompi ymmärtää mihin rahat menevät, esimerkiksi meillä oli aluksi ihan liikaa lainaa, ja kaikki tuotot menivät sen hoitamiseen”, opiskelijat kertovat.

”On hyvä, että meille jää mahdollisuus tehdä korjaavia liikkeitä, kun pelataan monta kierrosta, näkee miten muutokset vaikuttavat yrityksen toimintaan. Kyllä tämä innostaa uudella tavalla oppimaan.”

Pelkkää pelaamista opiskelu ei kuitenkaan ole, BTI Factory –peliinkin liittyy tuhti paketti teoriaa. Se käydään läpi ennen kuin pelilaudat avataan. Case work in local businesses –kurssilla vetäjänä oli Ausgburgin yliopiston laskentatoimen professori Nicolas Warkotsch, jolta idea pelin käyttämiseen aikoinaan tuli.

”Peli sisältää oikeastaan kaikki elementit ja niiden vaikutukset yrityksen talouteen. Lasketaan tuloslaskelma, tehdään tase, tarkastellaan kassavirtaa, tehdään tunnuslukuanalyysi, mietitään menot, varastot, tuotantokulut, lainat, myynti ja niin edelleen”, pelin Lappeenrantaan tuonut lehtori Marianne Viinikainen kertoo.

”Lopuksi näkee, jääkö mitään käteen. Tämä on hyvä tapa oppia ymmärtämään talouden syy- ja seuraussuhteita.”

Peliä pelataan perinteisillä pelilaudoilla harjoituskirjojen kanssa, joihin opiskelijat kirjaavat koko ajan yrityksen tilaa. Pelin tavoitteena on tietenkin parantaa tulosta. Pelissä voi kuitenkin kokeilla, miten eri muutokset vaikuttavat yrityksen tulokseen. Myös itse pelilautaan voidaan pelin aikana tehdä muutoksia.

BTI Factory –peli saapui Saimaan ammattikorkeakouluun saksalaisesta Augsburgin yliopistosta, missä liiketalouden lehtori Marianne Viinikainen kävi vaihdossa. Augsburg on Saimaan ammattikorkeakoulun strateginen partneri ja yksi tärkeimmistä laskentatoimen yhteistyöyliopistoista.

”Keskustelimme Ausgburgin laskentatoimen professori Nicolas Warkotschin kanssa muun muassa siitä, miten saada ensimmäisen vuoden opiskelijat sisäistämään taloushallinnon termistön ja ymmärtämään yrityksen raha- ja reaaliprosesseja. Nicolas esitteli meille BTI Factory peliä, joka on auttanut hänen opiskelijoitaan ymmärtämään laskentatoimen tärkeyttä”, kertoo Viinikainen.

Opettajien lisäksi Augsburg on tuttu vaihtopaikka myös Saimaan ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoille.

”Laskentatoimen opiskelijoille Augsburg on hyvä vaihtokohde. Siellä on monipuolinen tarjonta laskentatoimen kursseja, joilla he voivat esimerkiksi syventää opintojaan”, Viinikainen kertoo.

http://www.bti-online.com/factory/

Pin It