Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Haussa käytetyt opinnot eivät saa olla yli kolme vuotta vanhoja ja suoritusten tulee olla opintorekisterissä ennen tutkinto-opiskelijaoikeuden myöntämistä. Kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot eivät anna hakukelpoisuutta.

Ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät opiskelijat voivat hakeutua erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan vähintään 60 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät opiskelijat voivat hakeutua erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan 90 opintopisteen laajuisissa koulutuksissa 20 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa koulutuksissa 15 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja. YAMK-tutkintoon hakevalla tulee lisäksi olla vaadittava hakukelpoisuus.

Suoritettuasi riittävän määrän koulutuskohtaisia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, voit hakeutua erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi Saimaan ammattikorkeakouluun. Erillishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa siten, että tutkinto-opiskelijaoikeus voi alkaa seuraavan lukukauden alusta.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu Saimaan ammattikorkeakoulun erillishaun kautta opintopolussa. Seuraava hakuaika 1.11.2019 klo 8.00 – 15.11.2019 klo 15.00. Voit hakea, vaikka vaadittavaa opintopistemäärää ei vielä hakuaina ole suoritettu. Tutkinto-opiskeluoikeus voi alkaa kuitenkin vasta, kun vaadittava opintopistemäärä on suoritettu.

Valinta on aina ehdollinen, kunnes vaadittava opintopistemäärä 15/20/60 on suoritettu. Suoritukset pitää olla rekisteröity 19.1. /19.9. mennessä, muutoin mahdollinen valintapäätös puretaan ja sinun tulee hakea uudestaan tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun aikataulun mukaisesti.

Saimaan ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun erillishaussa voit hakea ainoastaan Saimaan ammattikorkeakoulun koulutuksiin ja voit hakea vain yhteen koulutukseen.

Haussa olevat koulutukset löydät Opintopolusta.

Opiskelupaikkojen määrä on rajallinen. Vapaiden opiskelupaikkojen määrä tarkentuu myöhemmin. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen sekä haastattelun perusteella. Koulutusalasta riippuen käytössä on mahdollisesti myös soveltuvuuskoe. Opintojen on oltava haettavaan koulutukseen soveltuvia. Opiskelijavalinnasta päättää rehtori koulutuspäällikön esityksestä.

Valintaperusteet

Mikäli samaan koulutukseen on useita hakijoita eikä opiskelupaikkoja riitä kaikille, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  • soveltuvuuskoe (mikäli käytössä)
  • opintomenestys polkuopinnoissa
  • haastattelu

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnasta päättää rehtori koulutuspäällikön esityksestä.

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu 
20.6. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
15.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Opiskelupaikan vastaanotto 
8.7. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
30.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Pin It