Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksen avulla

  • voit syventää ja laajentaa asiantuntemustasi ja suunnata vaativampiin asiantuntijatehtäviin
  • saat valmiudet analysoida, arvioida ja kehittää toimintaympäristöäsi hyödyntäen tieteellistä tutkimustietoa
  • osaat toimia asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja verkostoissa

Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteydessä työelämään ja se vahvistaa sekä alalla tehtävän tutkimuksen ja tuotekehityksen että työelämän välistä yhteyttä.

Uusi erikoiskoulutus korvaa ammattikorkeakoulujen aiemmat ammatilliset erikoistumisopinnot.

Tammikuussa 2020 alkavat koulutukset:

Pin It