Erillisen opiskeluoikeuden tarkoituksena on, että opintonsa keskeyttäneet voivat hakea opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi osallistumatta normaaliin opiskelijavalintaan.

Valintaperusteet

Erillistä opiskeluoikeutta koskevat valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa tarkoituksena suorittaa tutkinto loppuun. Erotuksena siirto-opiskelijasta opiskeluoikeuden palautusta hakevalla ei ole voimassaolevaa tutkinnonsuoritusoikeutta hakemaansa koulutusohjelmaan.
 2. Hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:
  - hän on eronnut koulutusohjelmasta tai
  - hänen opiskeluoikeusaika on päättynyt tai
  - hänet on kirjattu eronneeksi, koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen
 3. Tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä enintään 60 opintopistettä. Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen erillistä opiskeluoikeutta hakevalle ei ole opintopistevaatimusta. Opinnot voi olla suoritettu myös toisessa ammattikorkeakoulussa.
 4. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
 5. Yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutusohjelmaan/ suuntautumisvaihtoehtoon.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L953/2011.)

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan hakemuksella, jonka voit tulostaa tästä (DOC) (PDF). Hakulomake, ajantasainen opintosuoritusrekisteriote ja kuitti käsittelymaksun suorituksesta toimitetaan hakutoimistoon.

Opiskeluoikeutta voi hakea seuraavan lukukauden alusta alkaen. Hakemus tulee lähettää hyvissä ajoin ennen suunniteltua opintojen alkamisaikaa, jotta opinnot voi aloittaa sujuvasti. Suositellut ajat ovat syyslukukaudella alkavaan koulutukseen 15.5. mennessä ja tammikuussa alkavaan koulutukseen 1.12. mennessä.

Valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) mukaisesti hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu. Maksukuitti toimitetaan samanaikaisesti hakemuksen ja muiden liitteiden kanssa. Hakemusta ei käsitellä, mikäli kuitti käsittelymaksun suorituksesta puuttuu. Mikäli opiskeluoikeus perustuu korkeakoulujen välisiin yhteistyösopimuksiin, hakemuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Maksun tiedot:

Maksun saaja: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
IBAN-tilinumero: FI47 5000 0120 4424 38
Pankin BIC-koodi: OKOYFIHH
Viesti: erillinen opiskeluoikeus

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta lähtien enintään kolmeksi lukukaudeksi. Lainsäädännön (L351/03 § 23, muutos L564/09 § 23; L351/03 § 24) mukaisesti erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Pin It