Korkeakouluopinnoista annetun asetuksen (352/2003  8 §) mukaan opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa

…”sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamieheltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/1922) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen” eli ns. valtionhallinnon ruotsin kielen tutkinto (= virkamiesruotsi).

Laki 149/1922 on 1.1.2004 lukien kumottu lailla julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003)

Opiskelijan ei tarvitse suorittaa erillistä kielitutkintoa, vaan korkeakoulun ruotsin kielen opintojakso, Svenska i arbetslivet, vastaa valtionhallinnon ruotsin kielen tutkintoa.

Korkeakoulun arvosanat 1 – 3 vastaavat valtionhallinnon kielitutkinnon arvosanaa tyydyttävä ja arvosanat 4 – 5 arvosanaa hyvä.  Opiskelija saa arvosanan  tutkintotodistukseensa  sekä kirjallisesta että suullisesta taidosta.

Pin It