Siirtyminen toisesta korkeakoulusta Saimaan ammattikorkeakouluun

Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai Saimaan ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Saimaan ammattikorkeakoulun sisällä oleva opiskelija katsotaan siirto-opiskelijaksi, jos tutkintonimike muuttuu. Siirtohaku tapahtuu Opintopolussa.

Koulutuksen vaihtajaksi katsotaan Saimaan ammattikorkeakoulun sisällä oleva opiskelija, mikäli tutkintonimike ei muutu. Koulutuksen vaihto tapahtuu erillisellä sähköisellä hakemuksella.

Hakukelpoisuus

Siirto voidaan hyväksyä hakemuksen perusteella mikäli seuraavat yleiset valintaperusteet täyttyvät:

  • hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
  • aikaisempien opintojen tulee olla edennyt aikataulussa ja niiden tulee olla soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan. Lisäksi edellytetään, että henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista, ja
  • hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja/tai mahdollisiin kokeisiin tai toimittaa vaadittavan portfolion (taideala).

Opiskeluoikeutta ei siirretä samana lukukautena (syyslukukausi 1.8. - 31.12 tai kevätlukukausi 1.1. - 31.7.), jolloin opiskelija on ottanut vastaan kyseisen opiskelupaikan. Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan päätöstä seuraavan lukukauden alussa.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

 Valinta

Siirtoa hakevia kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan haastatella soveltuvuuden ja motivaation varmistamiseksi. Mikäli soveltuvia hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat laitetaan valintajärjestykseen

  • aiemman opintomenestyksensä ja opintojen etenemisen ja
  • mahdollisen soveltuvuutta ja motivaatiota arvioivan haastattelun perusteella.

Kuvataiteiden hakukohteista opiskelijoilta vaaditaan lisäksi portfolio, jolla arvioidaan kaikkien hakijoiden taiteellista osaamista.

Hakeminen

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

2. - 16.5.2019 (syksyllä 2019 alkavat opinnot)
1. - 15.11.2019 (keväällä 2020 alkavat opinnot)

Haussa olevat koulutukset löydät Opintopolusta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnasta päättää rehtori koulutuspäällikön esityksestä.

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu
20.6. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
15.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Opiskelupaikan vastaanotto
8.7. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
30.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Saatuaan hyväksyvän päätöksen uudesta korkeakoulusta, on opiskelijan esitettävä eroilmoitus lähtökorkeakoulusta. Eroilmoitus on toimitettava opintojen alkaessa. Mikäli toisessa ammattikorkeakoulussa on kirjaamattomia suorituksia, suoritukset viedään opintorekisteriin erillisen todistuksen perusteella.

Koulutuksen vaihto Saimaan ammattikorkeakoulun sisällä

Opiskelijalla on oltava opinto-oikeus Saimaan amk:ssa. Koulutuksen vaihto on mahdollista saman koulutusalan sisällä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • sama tutkinto (ja tutkintonimike)
  • samat valintaperusteet
  • monimuotototeutuksesta voi siirtyä päivätoteutukseen ja päinvastoin, mikäli koulutuspäällikkö katsoo siirron mahdolliseksi
  • vieraskielisestä koulutuksesta voi siirtyä suomenkieliseen koulutukseen ja päinvastoin, mikäli koulutuspäällikkö katsoo siirron mahdolliseksi.

Jos tutkintonimike muuttuu tai hakee koulutusalalta toiselle, hakeminen tapahtuu siirtohaun kautta.

Päätöksen koulutuksen vaihtamisesta tekee vastaanottavan tutkinto-ohjelman koulutuspäällikkö.

Hakeminen

Koulutuksen vaihtoa haetaan sähköisellä hakemuksella.

Lähetä opintotoimistosi antama opiskelutodistus ja opintosuoritusote sekä mahdollinen oppilaitoksen antama selvitys kirjaamattomista opinnoista (skannatut) liitetiedostona hakemuksen mukana.

Hakemus tulee lähettää hyvissä ajoin ennen suunniteltua opintojen alkamisaikaa, jotta opinnot voi aloittaa sujuvasti. Suositellut ajat ovat syyslukukaudella alkavaan koulutukseen 15.5. mennessä ja tammikuussa alkavaan koulutukseen 15.11. mennessä.

Huomioitavaa

Mikäli olet eronnut toisesta korkeakoulusta, sinun on haettava normaalin hakumenettelyn kautta toiseen korkeakouluun.

Pin It