Koulutusvähennys

Työnantajalla on nyt oikeus tehdä verovähennys henkilöstön kouluttamisesta, jos koulutukset perustuvat yrityksen henkilöstön koulutussuunnitelmaan, joka täyttää yhteistoimintalain ehdot.

Verovähennystä ja tukea on mahdollista saada kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden vuodessa.

Työnantajan koulutusvähennys

Koulutusmenot henkilöverotuksessa

Kela-korvaus ensiapukoulutuksista

Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia, joihin sisältyvät mm. työntekijöille järjestettyjen ensiapukoulutusten kustannukset. Korvauksen edellytyksenä on, että koulutus on katsottu työpaikkaselvityksessä tarpeellisiksi ja koulutustarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Tarkemmat tiedot Kelan sivuilta sekä työterveyshuollosta.

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi

  • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta
  • saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa
  • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Koulutukset ovat yrityksellesi räätälöityä työvoimapoliittista koulutusta, jonka rahoittavat yritys ja ELY-keskus. Lisätietoja yhteishankintakoulutuksesta: TE-palvelut

Pin It