Rakennusmestari (AMK) -muuntokoulutus

Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen Helsingissä työvoimakoulutuksena 13.11.2017 – 1.11.2019.

Koulutus on tarkoitettu rakennusalasta kiinnostuneille, joilla on aiempi korkeakoulututkinto. Koulutuksessa saatava rakennusmestari (AMK) –tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vaativien kohteiden vastaavana työnjohtajana. Koulutus sisältää runsaasti työssäoppimista, joka tapahtuu palkallisena.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus torstaina 21.9. sekä maanantaina 2.10. klo 17 alkaen Diakonia-ammattikorkeakoululla Arabianrannassa Helsingissä (Kyläsaarenkuja 2).

Esite

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on rakennusmestari (AMK) -tutkinto. Rakennusmestari huolehtii työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä. Tehtäviin kuuluu muun muassa työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden organisointi ja työmaan johtotehtävät, aikataulujen laadinta sekä hankintojen valmistelu. Työturvallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa rakennusmestarin työnkuvaa.

Rakennusmestarin tehtävässä toimiminen edellyttää ammatillisen ja teknisen osaamisen lisäksi henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, ongelmanratkaisukykyä, työsuhde- ja turvallisuusasioiden ja laadun hallintaa sekä tietoteknistä osaamista.

Toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, verkko-opetuksesta, ohjauksesta, itsenäisistä oppimistehtävistä sekä työssäoppimisesta. Työssäoppimisen osuus koulutuksesta on noin puolet ja se toteutetaan palkallisena. Koulutus alkaa 4 kk teoriajaksolla ja jatkuu tämän jälkeen työssäoppimisen ja teoriaopetuksen vuorotteluna. Opetussuunnitelman mukaista teoriaopetusta järjestetään keskimäärin 3 päivänä 3 viikon välein. Työssäoppimispaikkoja tarjoavat useat rakennusalan yritykset.

Sisältö

Rakennusmestari (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Koulutuksessa suoritettava opintopistemäärä riippuu kunkin osallistujan pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja olemassa olevasta osaamisesta. Jokaisen opiskelijan tilanne katsotaan opintojen alkaessa käytävässä HOPS-keskustelussa, jossa laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) aiemmin hankittuun osaamiseen perustuen. Koulutuksen järjestävä hankkii opiskelijoiden käyttöön kannettavat tietokoneet opintojen ajaksi.

Opetussuunnitelma

Ryhmän koko

Ryhmään valitaan 30 henkilöä.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on pohjakoulutuksena soveltuva ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, ja jotka ovat tällä hetkellä työttömänä tai työttömyysuhan alaisena. Opiskelijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston sivujen kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi (koulutusnumero 673483). Koulutukseen hakeutumisen perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Hakeudu koulutukseen tästä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan mukaan hakijat, jotka täyttävät hakukelpoisuusvaatimukset, ja ovat osoittaneet hakemuksessa olevansa motivoituneita koulutukseen. Toinen vaihe koostuu sekä oppilaitoksen että työnantajien haastatteluista. Haastatteluissa varmistetaan opiskelijoiden soveltuvuus, motivoituneisuus ja sopivuus työnantajien palvelukseen. Lopulliset opiskelijavalinnat tekevät oppilaitos ja työnantajat. 

Haku koulutukseen päättyy 13.10.2017.

Kouluttajan haastattelut 20.10.2017 mennessä.

Yritysten haastattelut 31.10.2017 mennessä.

Valintapäätökset viimeistään 3.11.2017.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun. Oppilaitoksen haastattelut järjestetään Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingissä ja työnantajien haastattelut yritysten tiloissa Uudellamaalla.

Koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa: www.te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Työvoimakoulutus > Taloudellinen tuki.

Lisätietoja
Kirsi Taivalantti, koulutuspäällikkö
Puh. 040 517 7702
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pin It